BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowski Marek (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Relacje B2B pomiędzy firmami uczestniczącymi w dystrybucji materiałów budowlanych : wyniki badań
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 43-57, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zachowania rynkowe, Materiały budowlane, Kanały dystrybucji, Rynek instytucjonalny
Market behaviour, Building materials, Distribution channels, Business to Business (B2B)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów charakteryzujących poziom relacji pomiędzy przedsiębiorstwami uczestniczącymi w dystrybucji materiałów budowlanych. W artykule zaprezentowane zostały wyniki ogólnopolskich badań bezpośrednich. (fragment tekstu)

Businesses that operate in the market according to the principles of relationship marketing, aim at the creation of unique ties with their clients and at involving them in the process of building the value brought to the market. Providing the client with maximum value leads to the differentiation of the company's offer, which in turn is one of the key factors for acquiring competitive advantage. The notion of "relation" is broader than that of "partnership", which is one of the potential forms of relations. Not all relations belong to the category of partnership ties. For many firms examined, partnership is the optimum system of connections between parties operating in the market. The factor that is most often mentioned by the managers participating in the study and central for the establishment of partnership in the distribution of construction materials is the trust to the other firm. A feature characteristic for the current level of B2B relations in the channels of distribution discussed here is the high level of involvement of the examined firms in the development of positive and longterm relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy, przeł. E. Mokrzycka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 2. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 3. Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 61- -62.
 4. Hutt M., Speh T., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, przeł. W. Popławska, PWN, Warszawa 1997, s. 117-118.
 5. Mazurek-Łopacińska K., Relacje z klientem podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, AE Kraków, Kraków 1999, s. 200.
 6. Mohr J.J., Spekman R.E., Perfecting Partnerships, Marketing Management, vol. 4, nr 4, 1996 s. 35-36.
 7. Multimedialny słownik języka angielskiego, Harper Collins Publishers Ltd., 1994.
 8. Nowy słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, PWN, Warszawa 2002.
 9. Olczak A., Urbaniak M., Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006.
 10. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 11. Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu