BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubacka Dominika (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Wpływ Internetu na działania marketingowe detalicznych firm handlowych
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 71-83, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Marketing internetowy, Sprzedaż internetowa, Internet, Handel detaliczny
e-commerce, e-marketing, Internet sale, Internet, Retail trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych kierunków działań marketingowych, realizowanych przez firmy handlowe za pomocą Internetu. Autorka pragnie przedstawić sposób, w jaki to medium wpływa na strategie marketingowe firm handlowych, jak przeobraża ich funkcjonowanie. Działania marketingowe firm handlowych zasadzają się na trzech aspektach: zakupach, sprzedaży oraz szeroko rozumianej komunikacji marketingowej z otoczeniem. Ostatni z elementów obejmuje politykę promocyjną firmy, budowanie jej wizerunku oraz kształtowanie relacji z klientami, pracownikami, kontrahentami i pozostałymi grupami interesariuszy. (fragment tekstu)

The objective of the article is to present the influence of the Internet on marketing activity conducted by trading companies. The author describes interactive tools that retailers use to implement marketing strategies in three areas: purchasing, sales, and external marketing communication. Special attention is turned to the potential and scope, as well as the justification of using the Internet for marketing in small and medium-size enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Boruc R., Druga rewolucja internetowa, "Handel" 2002, nr 1.
  2. Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  3. Domański T., Strategie rozwoju handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  4. Frąckiewicz E., Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006.
  5. Jerczyńska M., Znaczenie gospodarki elektronicznej dla sektora handlu, [w:] Handel we współczesnej gospodarce, red. nauk. M. Sławińska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
  6. Kubacka D., Zastosowanie technologii w działalności detalicznych firm handlowych, "Świat Marketingu", grudzień 2004, www.swiatmarketingu.pl.
  7. Olejniczak R., "Poradnik Handlowca' pyta handlowców o zakupy w hurtowniach, "Poradnik Handlowca" 2004, nr 6.
  8. Raport GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
  9. Słomińska B., Nowoczesne technologie informacyjne, "Poradnik Handlowca" 2005, nr 1.
  10. www.apsys.pl;www.ehurtownia.pl;www.wiadomoscihandlowe.com.pl.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu