BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dołhasz Magdalena (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Procesy globalizacji a komunikacja marketingowa współczesnych przedsiębiorstw : przegląd pojęć
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 179-192, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Marketing globalny, Globalizacja, Przedsiębiorstwo globalne
Marketing communication, Global marketing, Globalization, Global company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Lista czynników, którą starano się skompletować w niniejszym opracowaniu nieustannie się zmienia, będąc konsekwencją zjawisk zachodzących na rynku globalnym. Założeniem autorki było pokazanie wielości zagadnień i złożonej problematyki dotyczącej zmian w dobie coraz szybciej zachodzących procesów globalizacji, a także przegląd podstawowych dla tych zagadnień pojęć związanych z marketingiem globalnym oraz działalnością promocyjną przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. (fragment tekstu)

Contemporary marketing communication poses a significant, most "visible", and integral instrument of marketing strategy and of practical implementation of the enterprises market goals without which a modern business cannot compete in the market. The article provides a general view of the broad and complex scope of problems concerning the changes occurring in corporate marketing communication at the time of ever faster globalisation processes. The thesis that globalising processes have a major bearing on the shape of advertising and other instruments of communication of companies operating in international markets was formed. Besides a review of relevant terms and notions, the article attempts at compiling a list of main factors to be taken into consideration while preparing contemporary marketing communication strategies (advertising campaigns and promotional actions). The article is a contribution and a starting point for further, detailed analysis of individual factors in globalisation processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, pod. red. M.K. Nowakowskiego, Wyd. Key Text, Warszawa 1997.
 2. Bartosik-Purgat M. , Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 3. Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 2001.
 4. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 5. Fabiańska K. , Rokita J., Zarządzanie strategiczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 6. Gierszewska G., Romanowska M. , Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 7. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
 8. Komunikacja marketingowa, pod red. M. Rydla, ODiDK, Gdańsk 2001.
 9. Kreutzer R. , Global Marketig - Konzeption eines landerbergreifenden Marketing, Gabler, Wiesbaden 1990.
 10. Leksykon marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna i T. Kramera, PWE, Warszawa 1998.
 11. Levitt T. , The Globalization of Markets, "Harvard Business Review" 1983, nr 61.
 12. MefTert H., Marketing. Grundlagen der Absaztpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, [w]: J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 14. Szymański W. , Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2002.
 15. Tetzlaff R. , Weltkulturen unter Globalisierungsdruck, Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger, Bonn 2000.
 16. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa, 2001.
 17. Yip G.S. , Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, przeł. K. Bolesta-Kukułka, PWE, Warszawa 1996.
 18. Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, pod red. M. Malinowskiej, B. Kucharskiej, PWE, Warszawa 2006.
 19. Zaorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu