BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowska Helena
Title
Kontrowersje wokół przyczyn kryzysów finansowych
Controversies Around the Causes of Financial Crises
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 5-23, bibliogr. 57 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Rynki finansowe, System finansowy
Financial crisis, Financial markets, Financial system
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstract
Kryzysy finansowe dają początek kryzysom ogólnogospodarczym, niosącym gospodarkom spadek tempa wzrostu społeczno-gospodarczego ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska. Celem opracowania jest identyfikacja przyczyn kryzysów finansowych i gospodarczych oraz zaproponowanie mechanizmu ich niwelowania. (fragment tekstu)

The aim of the discussion contained in the present article is to show the controversies around the causes of financial crises and to propose a mechanism for reducing the premises and effects of a crisis by building a network of financial security.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen F.: Modelling Financial Instability, "National Institute Economic Review" 2005, nr 192.
 2. Banking Crises: Cases and Issues, red. V. Sundararajan, T. Balino, Washington: IMF 1991.
 3. Beim D., Colomiris C.: Emerging Financial Markets, New York: McGraw Hill 2001.
 4. Bordo M. D., Schwartz A. J.: Measuring Real Economic Effects of Bailouts: Historical Perspectiveson How Countries in Financial Distress Have Fared With and Without Bailouts, NBER Working Paper (May) 2000.
 5. Bordo M., Eichengreen B., Klingebiel D., Martinez - Peria M. S.: Is crisis problem growingmore severe, "Economic Policy" 2001, nr 32.
 6. Bryant J.: A model of reserves, bank runs and deposit insurance, "Journal of Banking and Finance" 43(1980).
 7. Burnside C., Eichenbaum M., Rebello S.: Hedging and financial fragility in fixed exchange rate regimes, "European Economic Review" 45(2001).
 8. Caprio G., Klingebiel D.: Episodes of systemic and borderline financial crises, World Bank, Washington 2003.
 9. Chang R., Velasco A.: A Model of Financial Crises in Emerging Markets, "The Quarterly Journal of Economics" 2001, nr 2.
 10. Cifuentes R., Ferrucci G., Shin H. S.: Liquidity Risk and Contagion, Bank of England, Working Paper, Princeton: Princeton University 2004.
 11. Cocco J. F., Gomes F. J., Martins N. C.: Lending Relationships in the Interbank Market, London Business School, Working Paper 2003.
 12. Corrigan E. G.: The Risk of a Financial Crisis, w: The Risk of Economic Crisis, red. M. Feldstein, Chicago: University of Chicago Press 1991.
 13. Corsetti G., Pesenti P., Roubini N.: Paper tigers? A model of Asian crisis, "European Economic Review" 43(1999).
 14. Diamond D. W., Dybvig P. H.: Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, Federal Reserve Bank of Minneapolis, "Quarterly Review" 2000, nr 1.
 15. Diamond D. W., Dybvig P.: Bank runs, deposit insurance, and liquidity, "Journal of Political Economy" 1983, nr 91.
 16. Eichengreen B.: Financial Instability, Berkeley: University of California 2004.
 17. Eichengreen B., Portes R.: The anatomy of financial crises, NBER Working Paper (January) 1987.
 18. Elsinge r H., Lehar A., Summer M.: Risk Assessment of Banking Systems, mimeo, Oesterreichische Nationalbank Working Paper 2002.
 19. Furfine C.: Interbank Exposures: Quantifying the Risk of Contagion, BIS Working Papers (June) 1999).
 20. Galbraith J. K.: A short story of Financial Euphoria. Financial genius is before the fall, Chicago: Whittle Direct Books 1990.
 21. Goodhart C.: Some New Directions For Financial Stability? Per Jacobsson Lecture, BIS Paper 2004.
 22. Hansen A. H.: Business Cycles and National Income, New York 1957.
 23. Keynes J. M.: The Great Slump of 1930, London 1930.
 24. Kiedrowska M., Marszałe k P.: Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, cz. II, "Bank i Kredyt" 2002, nr 4.
 25. Kindleberger C. P.: Manias, Panics and Crashes, London: Mac Millan 1978.
 26. Kindleberger Ch.: Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, Warszawa: WIG-Press 1999.
 27. Krugman P.: A Crisis of Faith, Commentary, "New York Times" 15.02.2008.
 28. Krugman P.: A model of balance-of-payment crisis, "Journal of Money Credit and Banking" 1979, nr 11.
 29. Krugman P.: Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Warszawa: PWN 2001.
 30. Kydland F., Prescott E.: Cyclical Movements of the Labor Input and Its Implicit Real Wage, "Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review" 1993, nr 29.
 31. Ludwigvon Mises: The Theory of Money and Credit, New Haven: Yale University Press 1953;
 32. Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (pol. Teoria pieniądza i kredytu), 1912.
 33. Mankiw N. G.: The Allocation of Credit and Financial Collapse, "The Quarterly Journal of Economics" 1986, vol. 101(3).
 34. Marshall A.: Money, Credit and Commerce, London 1923.
 35. Minsky H. P.: Financial Stability Revisited: The Economics of Disaster, w: Reappraisal of the Federal Reserve Discount System, the Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C., 1972.
 36. Mishkin F. S.: Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective, NBER Working Paper 1991.
 37. Mishkin F. S.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Warszawa: PWN 2002.
 38. Owsiak S.: Podstawy nauki finansów, Warszawa: PWE 2002.
 39. P a w l i k o w s k i A.: Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza różnych wariantów rozwiązań , "Bank i Kredyt" 2004, nr 10.
 40. Pigou A.: Industrial Fluctuations, Cambridge 1927.
 41. Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski 2003.
 42. Rogoff K.: International institutions for reducing global financial instability, NBER Working Paper 1999.
 43. Sbracia M., Zaghini A.: Crises and contagion: the role of the banking system, BIS Papers (March) 2001, nr 1.
 44. Schinasi G. J.: Safeguarding financial stability: theory and practice, International Monetary Fund, Washington, D.C., 2005.
 45. Schwartz A., Friedman M.: A Monetary History of the United States 1867-1960, Princeton: Princeton University Press 1963.
 46. Schwarz A. J.: Real and Pseudo-Financial Crises, w: Financial Crises and the Word Banking System, ed. F. Capie, G. E. Woods, New York: St. Martin's Press 1986.
 47. Sell F. L.: Contagion in Financial Markets, Cheltenham 2001.
 48. Sławiński A.: Rynki finansowe, Warszawa: PWE 2002.
 49. Smith A.: Badania nad natura_ i przyczynami bogactwa narodów, London 1776.
 50. Stiglitz J.: Oszukańcze Kasyno Ameryka, "The New Republic" 2008.
 51. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa: PWN 2008.
 52. Szambelańczyk J.: Instytucjonalna siec´ bezpieczeństwa a stabilność systemu bankowego, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. II: Bankowość. Materiały konferencyjne, 14-17 września 2000 r., Poznań : AE 2000.
 53. Szpringer W.: Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca?, Warszawa: Twigger 2001.
 54. Tirole J.: Financial Crises, Liquidity, and the International Monetary System, Princeton: Princeton University Press 2000.
 55. Upper C., Worms A.: Estimating Bilateral Exposures in the German Interbank Market: Is there a Danger of Contagion?, BIS Papers (March) 2001, nr 1.
 56. Wells S.: UK Interbank Exposures: Systemic Risk Implications, "Financial Stability Review", Bank of England, 2002, nr 13.
 57. Żukowska H.: Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy (przykład Rosji po 1990 roku), Lublin: UMCS 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu