BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicka-Popczyk Alicja (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przedsiębiorczość rodzinna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
The Problems of Family Business Development over Twenty Years after Economic Transformation in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 207-217, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Keyword
Przedsiębiorczość, Rodzina
Entrepreneurship, Family
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcono aktualnym problemom przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce ponad dwadzieścia lat po transformacji ustrojowej. Zaprezentowano naturę, specyfikę i znaczenie biznesu rodzinnego. Następnie opisano główne zmiany, jakie nastąpiły w funkcjonowaniu firm rodzinnych, jak również sukcesy odnotowane na polu wspierania tego typu podmiotów. Rozważania uzupełniono identyfikacją dalszych problemów i wyzwań ważnych dla przyszłości biznesu rodzinnego.(abstrakt autora)

The paper has been devoted to the present problems of family entrepreneurship in Poland after over twenty years of the socio-economic reforms. The nature, specificity and significance of family businesses have been presented there. Afterwards the author describes the major changes which appear in family business functioning as well as points out to the successful achievements in the field of supporting this business formula. The considerations are completed by the identification of further problems and challenges important for the family business in the future.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Astrachan J.H., Family firm and the community culture, "Family Business Review" 1988, nr 1.
 2. Danco L.A., Inside the family business: a guide for the family business owner and his family,The University Press, Cleveland 1980.
 3. Donckels R., Frohlich E., Are family businesses really different?, "Family Business Review"1991, nr 4.
 4. Dunn B., Success themes in Scottish family enterprises: philosophies and practices through the generations, "Family Business Review" 1995, nr 7.
 5. Frishkoff P.A., Understanding family business: what is a family business?, Oregon State University 1995
 6. Gallo M.A., Global perspectives on family businesses, Loyola University, Family Business Center, Chicago 1994.
 7. Jaffe D.T., Working with ones you love: conflict resolution and problem solving strategies for a successful business, Conari, Berkeley 1990.
 8. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 9. Oficjalna strona internetowa Inicjatywy Firm Rodzinnych, www.firmyrodzinne.pl.
 10. "Overview of family business relevant issues", Country Fiche Poland (2008) - raport ekspertów Komisji Europejskiej w ramach projektu koordynowanego przez KMU Forschung Austria, Austrian Institute for SME Research na zlecenie Komisji Europejskiej, Enterprise and Industry Directorate General, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/familybusine s_country_fiche_poland_en.pdf-.
 11. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 1998.
 12. Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 13. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 14. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
 15. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin Warszawa 2010
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu