BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mika Pior (Politechnika Krakowska)
Title
Zmiany na rynku domów jednorodzinnych w powiatach krakowskim i wielickim w latach 2003-2012
Changes on the Single-family Homes Market in the Years 2003-2012 in the Districts of Krakow and Wieliczka
Source
Świat Nieruchomości, 2014, nr 1(87), s. 11-18, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Popyt na nieruchomości, Wolumen obrotu
Real estate market, Real estate, Real estate housing, Demand for real estate, Trading volume
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat krakowski, Powiat wielicki
Kraków County, Wieliczka County
Abstract
W artykule zamieszczono analizę jednego z segmentów rynku nieruchomości mieszkaniowych w obszarze podkrakowskim, do których należy rynek domów jednorodzinnych. Badanie obejmuje transakcje kupna-sprzedaży zawarte na obszarze powiatów krakowskiego i wielickiego w okresie od 2003 do 2012 i zawiera informacje na temat liczby transakcji, wolumenu obrotu i cen transakcyjnych, w poszczególnych gminach powiatów. Przedmiotem analiz są również strony transakcji analizowanego rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of one of the segments of the housing market in the area near Krakow which includes the single-family homes market. The study covers sale transactions concluded in the area of the districts of Krakow and Wieliczka during the period from 2003 to 2012, and contains information on the number of transactions, trading volume and transaction prices in the particular municipalities. The subject of the analysis is also the parties of the transaction of the analysed the real estate market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Belniak S, Głuszak M" Zięba M., The Supply of Sustainable Office Space in Poland, "Świat Nieruchomości", 2012, nr 4 (82).
  2. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
  3. Materiały Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl. publikowane na stronie internetowej www.mrn.pl.
  4. Michalska A., Kusz B" Fijorek K., Analiza współzależności regionalnego PKB oraz wartości transakcji przeprowadzonych na rynku lokali mieszkaniowych w Polsce, "Świat Nieruchomości", 2013 nr I (83).
  5. Nowak K., Wahania indeksów giełdowych w Polsce a zmiany cen mieszkań, "Świat Nieruchomości" 2013 nr 3(85).
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2014.87.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu