BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdukiewicz Agnieszka (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 193-207, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Marketing międzynarodowy, Rynki międzynarodowe, Różnice kulturowe, Zachowania rynkowe, Marketingowy program rozwoju
International marketing, International market, Cultural differences, Market behaviour, Marketing development program
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawione w artykule przykłady zróżnicowanych kulturowo zachowań rynkowych świadczą o tym, że wymiar kulturowy jest jedną z najważniejszych zmiennych marketingowych. Zadaniem przedsiębiorstwa jest rozpoznanie różnic kulturowych, prognozowanie zmian kulturowych oraz odpowiednie dostosowanie swoich strategii i programów marketingowych do zróżnicowanego otoczenia kulturowego. Jeśli prognozy ujawniają upodabnianie się potrzeb nabywców i uniwersalizację zachowań rynkowych, przedsiębiorstwo może prowadzić strategię standaryzacji działań marketingowych. Jeśli dominującym jest trend dywergencji kulturowej, skuteczniejszą strategią jest adaptacja marketingu-mix. Możliwe jest również, a w wielu sytuacjach zalecane, połączenie obu tych podejść polegające na standaryzacji kluczowych (głównie z punktu widzenia kosztów) elementów programów marketingowych i adaptacji pozostałych. (fragment tekstu)

A business operating in foreign markets is confronted with a cultural environment different from the one in the home market. Despite the progressing globalisation, cultural differences do not disappear, as parallel to the cultural convergence a reverse process continues, i.e., the antithesis of unification, namely, divergence - growing apart and the tendency to preserve own identity, including elements of culture. Elements of cultural difference include the language(s) used by the community, its beliefs (religions), certain social atti tudes, moral standards, norms in interpersonal communication, aesthetic preferences, etc. Cultural dimensions, for the first time defined by Geert Hofstede, are frequently used to analyse cultural determinants. The extent to which businesses operating in global market adjust their strategies and marketing programmes to cultural differences varies. Some choose the strategy of standardisation, whose crucial feature is lack of cultural adjustment in marketing conducted in foreign markets. A different approach is far-reach- ing adjustment of the product and marketing activity to the specific cultural conditions in the given market. An intermediate solution is the combination of the necessary adaptation of marketing activity to cultural requirements with the regional or global unification of strategy and selected elements of marketing. Businesses should conduct regular research of the cultural environment and changes occurring therein to define the optimum proportions of global and local elements in the marketing mix. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bjerke B., Kultura a style przywództwa, przeł. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  2. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
  3. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, przeł. H. Malarecka-Simbierowicz, PWN, Warszawa 2000.
  4. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
  5. Smith P.R., Marketing Communications, Kogan Page, London 2000.
  6. Usunier J.S., Marketing across cultures, Prentice Hall, Harlow 2000.
  7. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, K. Bolesta- -Kukułka, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu