BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niestrój Jakub (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Typologia, grupowanie, segmentacja i klasyfikacja w marketingu - terminologiczna analiza porównawcza
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 227-234, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Typologia, Segmentacja, Klasyfikacja
Typology, Segmentation, Classification
Note
streszcz., summ.
Abstract
Założeniem artykułu jest dokonanie możliwie najbardziej zwięzłej charakterystyki, uwypuklenie różnic oraz porównanie takich pojęć jak grupowanie, klasyfikacja, systematyka, typologia oraz segmentacja, jako pochodnych działaniu podporządkowania elementów w nauce o rynku. (fragment tekstu)

uman perception is inalienably connected with the ordering of objects. The goal of this paper is to make a basic description, and to highlight the differences and compare such terms as clustering, classification, typology, and market segmentation being the derivatives of ordering the elements in marketing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Barton A., Pojęcie przestrzeni własności, [w:] praca zbiorowa pod red. S. Nowak, Metody badań socjologicznych, Warszawa 1965.
  2. Kieżel E., Typologia konsumentów źródłem wiedzy marketingowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe AE w Katowicach" 1997, nr 141.
  3. Lazari-Pawłowska I., Pojęcie typu w humanistyce, [w:] praca zbiorowa pod red. T. Pawłowskiego, Logiczna teoria nauki, Łódź 1956.
  4. Marek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych, metody SAHN, PWN, Warszawa 1989.
  5. Marek T., Noworol C., Wprowadzenie do analizy skupień, Skrypty Uczelniane UJ, nr 461.
  6. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
  7. Rutkowski I., Wrzosek W., Strategia marketingowa, Warszawa 1985.
  8. Sagan A., Badania marketingowe - podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
  9. http://encyklopedia.pwn.pl.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu