BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mirek Jolanta
Title
Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 235-343, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Badania sondażowe, Podejmowanie decyzji
Survey research, Decision making
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu przyjęto, iż minimalizacja błędów jest głównym czynnikiem decydującym o skuteczności badań sondażowych. Na podstawie studiów literaturowych ogólnie przedstawiono rodzaje błędów mogących wystąpić w badaniach sondażowych i spróbowano opisać ich wpływ na skuteczność tych badań. (fragment tekstu)

Opinion polling making use of questionnaires belongs among the most popular techniques applied for marketing research. One should, nevertheless, consider the value of information obtained from this research, ergo the degree to which this form of opinion polling may be efficient. The paper defines in a general manner the notion of efficiency of research and attempts a definition of the factors that can influence it. It was assumed that of key importance is the minimisation of errors that may occur at individual stages of research. For that reason - following research of literature of the subject and the author s own research experience - the article includes a short characteristic of the most frequent errors in opinion polling and attempts at presenting their influence on poll results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bazarnik J., Wojdacki K.P., Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych, [w:] Metody badań marketingowych - materiały z X Konferencji Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica 1996.
 2. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
 3. Ciechomski W., Błędy w badaniach marketingowych, [w:] Metody badań marketingowych - materiały z X Konferencji Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica 1996.
 4. Groves R.M., Survey Errors and Survey Costs, Villey- Interscience, 2005.
 5. Jonas A., Koszty pozyskiwania informacji w badaniach marketingowych, "Marketing i Rynek" 2003, nr 5.
 6. Kisiel P., Społeczne aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 7. Lessler J.T., Kalsbeek W.D., Nonsampling Error in Surveys, Hardcover 1992.
 8. Lutyńska K., Wywiad kwestionariuszowy Przygotowanie i sprawdzenie narzędzia badawczego, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Ossolineum, Wrocław 1984.
 9. Mruk H., Sojkin B., Jak prowadzić badania ankietowe, "Businessman", styczeń 1992.
 10. Rószkiewicz M., Uwagi na temat doboru próby w badaniach marketingowych, [w:] Metody badań marketingowych - materiały z X Konferencji Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica 1996.
 11. Siekierski K., Właściwa interpretacja wyników badań (cz. I), "Marketing w Praktyce" 2001, nr 9.
 12. Szreder M., Błędy w badaniach opinii publicznej, "Marketing i Rynek" 2002, nr 1.
 13. Sztabiński F., Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997.
 14. Sztabiński P.B., Ankieterzy i ich respondenci. Od kogo zależą wyniki badań ankietowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997.
 15. Tkaczyk J., Badania marketingowe nie muszą być drogie, "Marketing w Praktyce" 2001, nr 9.
 16. Tworzyło D., Błędy w badaniach marketingowych, "Marketing w Praktyce" 2001, nr 1.
 17. Weisberg H., The total Survey Error Approach: A Guide the New Science of Survey to Research, University of Chicago Press 2005.
 18. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu