BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Decyzje nabywcze młodych konsumentów : w wieku 9-11 lat
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 245-258, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Dzieci, Zachowania konsumenta, Zakup, Młodzież, Konsument
Children, Consumer behaviour, Purchasing, Youth, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z przedstawionych w artykule badań wynika, że młodzi konsumenci mają doświadczenia nabywcze pozwalające na traktowanie ich jako samodzielnych uczestników rynku. Nabywają produkty zarówno samodzielnie, jak i zaznaczają swój udział w decyzjach wspólnych. Zakres decyzji nabywczych młodych konsumentów jest szeroki. Nabywają produkty nie tylko przeznaczone dla tego segmentu rynku. Jednakże częściej dokonywanie zakupu produktów wychodzących poza produkty dziecięce związane jest z ich udziałem we wspólnym procesie decyzyjnym. Jak pokazały wyniki badań, udział młodych nabywców przy zakupie dóbr w tym przypadku należy badać w kontekście tego, który z rodziców uczestniczy w procesie decyzyjnym, gdyż występuje widoczna tendencja do różnicowania rodzaju produktów kupowanych wspólnie z każdym rodzicem. (abstrakt oryginalny)

Young consumers begin their active participation in the market purchasing goods that are earmarked solely for them as well as products that are not considered for children. The author presents the range of purchase decisions of children and youth referring to the classification of autonomous and syncretic developed especially for that purpose. This description is accompanied by the descriptions of own research conducted in the market sub-segment of the young (i.e. aged 9-11) consumer. It is preceded by an analysis of basic differences in the process of making purchase decisions by adults and children.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Badania rynku - Młody konsument na zakupach, http://www.supermarket- news.com.pl/; badania przeprowadzone na zlecenie UOK.
  2. Budzanowska-Drzewiecka M., Społeczne uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów w wieku 9-11 lat w środowisku wielkomiejskim, niepublikowana praca doktorska.
  3. Gregan-Paxton J., John Roedder D., Are young children adaptive decision makers? A study of age differences in information search behavior, "Journal of Consumer Research" 1995, Volume 21 (March).
  4. Janowicz H., Rynek produktów impulsowych, "Poradnik Handlowca" 1998, nr 8.
  5. Roedder John D., Lakshmi-Ratan R., Age differences in childrens choice behavior: The impact of available alternatives, "Journal of Marketing Research" 1992, Volume 29 (May).
  6. Moschis G.P., Moore R.L., Decision making among the young: a socialization perspective, "Journal of Consumer Research" 1979, Volume 6 (September).
  7. Olejniczuk-Merta A., Rynek młodych konsumentów, Difm, Warszawa 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu