BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard
Title
Arbitraż na rynku opcji jako podstawa ich wyceny
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 259-270, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek opcji, Teoria arbitrażu cenowego, Wycena, Opcja kupna
Options market, Arbitrage Pricing Theory (APT), Valuation, Call options
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwości stosowania arbitrażu w zakresie opcji jako podstawy właściwej ich wyceny. W szczególności położono nacisk na podstawowe ograniczenia i właściwości cen europejskich opcji kupna oraz opcji sprzedaży wynikające z działań arbitrażowych. (fragment tekstu)

The freedom of arbitration of parties participating in the market is to be considered a fundamental condition for the development of option valuation theory. One of the assumptions in the most popular option valuation model (Black-Scholes) is the so-called absence of arbitration, construed as a situation where arbitration brings no profit, as this is precluded by price relations. This article turns the attention to the possibility of applying arbitration in relation to options as the basis for their correct valuation (pricing). Special emphasis is laid on the basic limitations and properties of European purchase and sales options prices resulting from arbitration. The article emphasises also the role of the costs related to the assumption and maintenance of certain items, which are not as a rule accounted for in models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Investments, IRWIN Inc., USA 1993.
 2. Bookstaber R.M., Option Replication Technology, [w:] Advanced Strategies in Financial Risk Management, ed. R.J. Schwartz, C.W. Smith, New York Institute of Finance, New York 1998.
 3. Chance D. M., An Introduction to Derivatives and Risk Management, South- -Western, Mason 2004.
 4. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 5. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
 6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1996.
 7. Jarrow R., Turnbull S., Derivative Securities, South-Western College Publishing, Cincinnati 2000.
 8. Kolb R., Financial Derivatives, Institute of Finance, New York 1993.
 9. McMillan L.G., Options as a Strategic Investment, New York Institute of Finance, New York 1993.
 10. Options- und Termingeschäfte I, Einfürung in den Handel mit Optionen und Futures, ÖTOB, Wien 1993.
 11. Spremann K., Investition und Finanzierung, Oldenbourg-Wien 1991.
 12. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu