BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiluk Anna (Politechnika Białostocka), Tokarzewski Paweł (Eli Lilly Polska Sp. z o.o.)
Title
Sponsoring sportowy jako narzędzie promocji miasta Białystok
Sports sponsorship as a promotional tool for the city of Bialystok
Source
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 50-62, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Economics and Management
Keyword
Promocja, Promocja-mix, Promocja miasta, Sponsoring, Sport
Promotion, Promotion-mix, City promotion, Sponsoring, Sport
Note
streszcz., summ.
Country
Białystok
Bialystok
Abstract
Sponsoring sportowy jest akceptowanym instrumentem promocji miast i regionów, zatem się w pełni uzasadnionym działaniem wykorzystywanie go jako narzędzie komunikacji marketingowej przez miasto Białystok. W drodze weryfikacji postawionego założenia, niniejszą publikację oparto z jednej strony na analizie teoretycznej podstawowych zagadnień literatury przedmiotu (opisano istotę promocji oraz sponsoringu sportowego) zaś z drugiej na weryfikacji empirycznej przyjętych założeń. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to indicate that sports sponsorship is accepted and attention catching instrument of promoting cities and regions. Therefore, it is reasonable to use it as a mean of marketing communication by the authorities of the city of Bialystok. To complete the posed assumptions, this publication is on one hand based on the theoretical analysis of the basic issues covered in the literature (described as the essence of promotion and sports sponsorship) and on the other hand the empirical verification of the accepted methodological assumptions. The results of the survey conducted on the Internet to a moderate extent confirmed the research hypothesis. This fact is supported by the average level of sports sponsorship visibility among respondents outside the region of Podlasie. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białecki K. (2006), Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa
 2. Datko M. (2012), Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu, Placet, Warszawa
 3. Drzazga M. (2006), System promocji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 4. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 5. Garbarski L. (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 6. Grzegorczyk A. (2011), Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 7. Hernik J. (2009), Marketing mix w działalności organizacji pozarządowych, Współczesne Zarządzanie, nr 1
 8. Kaden R.J. (2008), Badania marketingowe, przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 9. Nowacka A., Nowacki R. (2006), Podstawy marketingu: podręcznik, Difin, Warszawa
 10. Sikora J. (2008), Promocja regionu i miejscowości, w: Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
 11. Sznajder A. (2008), Marketing sportu, przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 12. Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, Warszawa
 13. Tworzydło D. (2005), Public relations: teoria i studia przypadków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów
 14. Wanikowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M. (2010), Marketing. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa
 15. Wiktor J.W. (2004), Promocja, w: Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
 16. Wójcik K. (2009), Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2080-9646
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu