BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rafało Mariusz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Zarządzanie dynamiczne - podejście wielowymiarowe
Towards Multidimensional Model of High Speed Management
Source
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 65-83, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Economics and Management
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przewaga konkurencyjna, Otoczenie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Modele zarządzania, Zdolności dynamiczne
Enterprise management, Competitive advantage, Enterprise environment, Enterprise innovation, Management models, Dynamic capabilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacje, chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną, muszą stale poszukiwać innowacji w swoich działaniach. Nie dotyczy to tylko oferowania innowacyjnych produktów czy nowoczesnych metod wytwarzania. Są to ważne aspekty budowania przewagi, ale jak pokazują badania, innowacyjność ważna jest także w budowaniu relacji z otoczeniem czy w zarządzaniu operacyjnym. Szybkość działania, monitowanie otoczenia czy innowacyjność to wybrane narzędzia, które wykorzystują organizacje na dynamicznym rynku. Wielowymiarowy model zarządzania w turbulentnym otoczeniu pozwala na pomiar i śledzenie dojrzałości organizacji w poszczególnych aspektach (wymiarach) zarządzania dynamicznego. (abstrakt oryginalny)

Organizations willing to sustain competitive advantage, must endeavor to innovation. Not only they need to offer innovative product or production method, they also must focus on relations with environment and effective operational management. Speed of acting, environmental scanning and innovation are tools used by organizations in turbulent environment. Multidimensional model of high speed management allows measuring and monitoring dynamic capabilities in all areas (dimensions). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson-Lehman R. i in. (2004), Continental Airlines Flies High with Real-time Business Intelligence, MIS Quarterly 3 (4)
 2. Bielecki W. (2001), Informatyzacja zarządzania: wybrane zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 3. Bolloju N., Khalifa M., Turban E. (2002), Integrating knowledge management into enterprise environments for the next generation decision support, Decision Support Systems 33 (2)
 4. Cushman D.P. (2000), Stimulating and Integrating the Development of Organizational Communication: High-Speed Management Theory, Management Communication Quarterly 13 (3)
 5. Eisenhardt K.M., Sull D.N. (2001), Strategy as simple rules, Harvard Business Review 79 (1)
 6. Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic capabilities: what are they? Strategic Management Journal 21 (10-11)
 7. Glazer R. (1991), Marketing in an information-intensive environment: strategic implications of knowledge as an asset, The Journal of Marketing 55 (4)
 8. Grant R. (1996), Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration, Organization Science 7 (4)
 9. Hammer M. (2001), The Superefficient company, Harvard Business Review
 10. Kisielnicki J. (2012), O synergii, czyli o nowym spojrzeniu na niektóre paradygmaty w naukach o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe WSIZiA 21 (4)
 11. Kostera M. (1996), Zarządzanie Międzykulturowe, w: Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 12. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 13. Kumar V., Petersen J.A., Leone R.P. (2007), How valuable is word of mouth?, Harvard Business Review 85 (10)
 14. Lozano Platonoff A. (2009), Zarządzanie dynamiczne, Difin SA, Warszawa
 15. Lozano Platonoff A. (2004), System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 16. Lubowe D., Cipollari J., Antoine P. (2009), A comprehensive strategy for globally integrated operations, Strategy & Leadership 37 (5)
 17. Milmo D. (2012), Nokia slumps to €1.3bn loss under competition from Apple and Samsung, dostęp zdalny: http://www.guardian.co.uk/technology/2012/apr/19/nokia-slumps-loss-competition-apple-samsung, [10.05.2012]
 18. Mintzberg H. (1978), Patterns in Strategy Formation, Management Science 24 (9)
 19. Obłój K. (2001), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa
 20. Parthasarathy R., Huang C., Ariss S. (2011), Impact of Dynamic Capability on Innovation, Value Creation and Industry Leadership, Journal of Knowledge Management, Vol. IX, No. 3
 21. Polkomtel SA i Bank Zachodni WBK uruchamiają wspólny projekt bankowości mobilnej - Biuro Prasowe, http://www.biuroprasowe.plus.pl/note.php?id=727, [10.05.2012]
 22. Porter M. (1996), What is Strategy?, Harvard Business Review
 23. Porter M., Millar V.E. (1985), How information gives you a competitive advantage, Harvard Business Review 63 (4)
 24. Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The core competence of the corporation, Harvard Business Review, May-June
 25. PTK Centertel i PTC zawierają umowę o współwykorzystywaniu sieci, http://tech.wp.pl/kat,1009781,title,PTK-Centertel-i-PTC-zawieraja-umowe-o-wspolwykorzystywaniu-sieci,wid,13620041,wiadomosc.html?ticaid=1e69e, [06.05.2012]
 26. Siggelkow N. (2002), Evolution toward fit, Administrative Science Quarterly 47
 27. Wirtz B., Mathieu A., Schilke O. (2007), Strategy in High-Velocity Environments, Long Range Planning 40 (3)
Cited by
Show
ISSN
2080-9646
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu