BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siderska Julia (Politechnika Białostocka)
Title
Analiza możliwości zastosowania sieci neuronowych do modelowania wartości kapitału społecznego w firmach IT
Analysis of the possibilities of using artificial neural networks to model social capital values in IT companies
Source
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 84-97, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Management
Keyword
Sztuczne sieci neuronowe (SSN), Uczenie sieci neuronowych, Kapitał społeczny, Technologia informacyjna
Artificial neural networks (ANN), Learning of neural networks, Social capital, Information Technology (IT)
Note
streszcz., summ.
Company
Prokom Software SA, Asseco Poland SA
Prokom Software SA,
Abstract
Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości zastosowania sztucznej sieci neuronowej do modelowania wartości kapitału społecznego w przedsiębiorstwach z sektora IT. Dane do badań zostały zaczerpnięte z bilansów finansowych publikowanych przez firmę Prokom Software SA i Asseco Poland SA na koniec każdego kwartału w latach 2005-2009. Niezbędnych obliczeń wartości kapitału społecznego firm dokonano z wykorzystaniem równania fundamentalnego. Uczenie sztucznej sieci neuronowej przeprowadzono w generatorze Statistica Neural Network 10.0. Badania pozwoliły na opracowanie szkieletu modelu odzwierciedlającego zależności pomiędzy zmiennymi wejściowymi (objaśniającymi), a zmienną wyjściową (objaśnianą), czyli wartością kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the possibility of using an artificial neural network to model the value of social capital in companies from IT market. Training data were collected and calculated on the basis of financial report published quarterly by Prokom Software SA and Asseco Poland SA. The values of social capital in those companies were calculated by Fundamental Equation. The artificial neural network had been trained in STATISTICA Automated Neural Network 10.0 (SANN). The research contributed to developing the draft of the model for estimating the relationships among seven input variables and output variable, i.e. the value of social capital. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 2. Fukuyama F. (2003), Kapitał społeczny, w: Harrison L.E., Hungington S.P. (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Kraków
 3. Gołębiowski G., Szczepankowki P. (2007), Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa
 4. Lula P., Paliwoda - Pękosz G., Tadeusiewicz R. (2007), Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Akademicka Ekonomiczna, Kraków
 5. Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa
 6. McCulloch W.S. (1943), A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, Bulletin of Mathematical Biophysics 5
 7. Ranking Truffle 100, http://www.truffle100.com/2012/ranking.php, [18.01.2013]
 8. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. (1997), Sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 9. Siderska J. (2011), Wstępna ocena roli wartości niematerialnych w firmie Prokom, w: Hołubiec J. (red.), Techniki informacyjne - teoria i zastosowania, t. 1, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
 10. Tadeusiewicz R. (1993), Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 11. Vachik S.D., Dutta K. (2011), Comparison of Regression model, Feed-forward Neural Network and Radial Basis Neural Network for Software Development Effort Estimation, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 36 (5)
 12. Walukiewicz S. (2006), Systems analysis of social capital at the firm level, Working Paper WP-1-2006, System Research Institute of the Polish Academy of Science, Warsaw
 13. Walukiewicz S. (2007), Four forms of capital and proximity, Working Paper WP-3-2007, System Research Institute of the Polish Academy of Science, Warsaw
 14. Walukiewicz S. (2010), Kapitał ludzki, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2080-9646
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu