BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Freiling Jörg (University of Bremen, Germany), Schelhowe Christoph Lütke (University of Bremen, Germany)
Title
The Impact of Entrepreneurial Orientation on the Performance and Speed of Internationalization
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 4, s. 169-199, rys., tab., bibliogr. 97 poz.
Issue title
Entrepreneurship and Performance of Firms
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Orientacja przedsiębiorcza, Przedsiębiorczość
Enterprise internationalization, Entrepreneurial orientation, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Orientacja przedsiębiorcza stała się ostatnio podstawowym zagadnieniem w literaturze zajmującej się przedsiębiorczością. Jednakże istniejące definicje orientacji przedsiębiorczej głównie skupiając się na zachowaniach eksplorujących, takich jak innowacyjność, pro-aktywność oraz podejmowanie ryzyka. W oparciu o bogatą tradycję badań nad funkcjami przedsiębiorczości, twierdzimy, że czynności eksploatacyjne stanowią takie same wysiłki przedsiębiorcze jak czynności eksplorujące. Opierając się na takim rozumieniu, rozwijamy szerszą konceptualizację konstrukcji orientacji przedsiębiorczej. W empirycznym badaniu obejmującym 346 firm badamy jej wpływ na wyniki osiągane przez internacjonalizację. Orientacja przedsiębiorcza w swej szerokiej konceptualizacji pozytywnie wpływa na wyniki międzynarodowe, a efekt ten jest zdecydowanie silniejszy niż efekty zaobserwowane w dotychczasowych badaniach. Dzieje się tak, ponieważ obydwa wymiary: eksplorujący i eksploatujący - mają znaczenie i w równym stopniu napędzają międzynarodowe wyniki. Orientacja przedsiębiorcza pozytywnie wpływa na wzrost międzynarodowych czynności. Jednakże jej efekt jest dużo mniejszy. Wymiar eksplorujący wydaje się powodować międzynarodowy wzrost, natomiast nie zaobserwowano żadnych efektów wymiaru eksploatującego. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurial orientation has emerged as a major construct in entrepreneurship literature. However, existing definitions of entrepreneurial orientation mainly focus on explorative behavior like innovativeness, proactiveness and risk-taking. Based on the long tradition of research on entrepreneurial functions, we argue that exploitative activities are no less an entrepreneurial endeavor than explorative activities. Following this understanding, we elaborate a broader conceptualization of the entrepreneurial orientation construct. In an empirical study with 346 established companies, we explore its effect on the performance of internationalization. Entrepreneurial orientation in its broader conceptualization positively influences the international performance and the effect is by far stronger than the one observed in existing studies. The reason for this is that both explorative and exploitative dimensions matter and equally drive the international performance. Entrepreneurial orientation positively influences the growth of the international activities as well. However, its effect is much lower. Whereas the explorative dimensions tend to foster the international growth, the exploitative dimensions do not show any effect. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acedo, F.J. (2006). An entrepreneurial cognition perspective on the internationalization of SMEs. Journal of International Entrepreneurship, 4, 49-67.
 2. Acs, Z., Dana, L.-P., & Jones, M.V. (2003). Toward new horizons. The internationalisation of entrepreneurship. Journal of International Entrepreneurship, 1(1), 5-12.
 3. Agrawal, R. & Karahanna, E. (2000). Time flies by when you're having fun. Cognitive absorption and beliefs about information technology usage. MIS Quarterly, 24(4), 665-694.
 4. Armstrong, J.S., & Overton, T.S. (1977). Estimating nonresponse bias in mail surveys. Journal of Marketing Research (JMR), 14(3), 396-402.
 5. Autio, E., Sapienza, H.J. & Almeida, J.G. (2000). Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5), 909-924.
 6. Barreto, H., (1989). The entrepreneur in microeconomic theory. Routledge, London/New York.
 7. Bell, J., McNaughton, R., & Young, S. (2001). 'Born-again global' firms - an extension to the 'born-global' phenomenon. Journal of International Management, 7, 173-189.
 8. Birkinshaw, J. (1997). Entrepreneurship in multinational corporations: The characteristics of subsidiary initiatives. Strategic Management Journal, 18(3), 207-229.
 9. Bollen, K.A., & Lennox, R. (1991). Conventional wisdom in measurement: A structural equation perspective. Psychological Bulletin, 110(2), 305314.
 10. Cantillon, R. (1755). Essai sur la nature du commerce en general. Institut National d'Etudes Demographiques, Paris.
 11. Casson, M. (1982). The entrepreneur. Edward Elgar, Oxford.
 12. Cavusgil, S.T., & Zhu, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship: An investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58(1), 1-21.
 13. Chin, W.W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In: Marcoulides GA (Ed.), Modern methods for business research, New Jersey, 295-336.
 14. Covin, J.G., Green, K.M., & Slevin, D.P. (2006). Strategic process effects on the entrepreneurial orientation - sales growth rate relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (1), 57-81.
 15. Covin, J.G., & Miller, D. (2014). International Entrepreneurial Orientation: Conceptual Considerations, Research Themes, Measurement Issues, and Future Research Directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 11-44.
 16. Covin, J.G., & Lumpkin, G.T. (2011). Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 855-872.
 17. Covin, J.G., & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10, 75-87.
 18. Covin, J.G., & Slevin, D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-25.
 19. De Clercq, D., Dimov, D., & Thongpapanln, N. (2010). The moderating impact of internal social exchange processes on the entrepreneurial orientation -performance relationship. Journal of Business Venturing, 25(1), 87-103.
 20. De Clerq, D., Sapienza, H.J., Yavuz, R.I., & Zhou, L. (2012). Learning and knowledge in early internationalization research: Past accomplishments and future directions. Journal of Business Venturing, 27(1), 143-165.
 21. Dess, G.G., & Lumpkin, G.T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. Academy of Management Executive, 19(1), 147- 156.
 22. Diamantopoulos, A., & Siguaw, J.A. (2006). Formative vs. Reflective indicators in organizational measure development: A comparision and empirical illustration. British Journal of Management, 17, 263-282.
 23. Diamantopoulos, A., & Winklhofer, H.M. (2001). Index construction with formative indicators: An alternative to scale development. Journal of Marketing Research, 38, 269-277.
 24. Dimitratos, P. & Jones, M.V. (2005). Guest editorial: Future directions for international entrepreneurship research. International Business Review, 14, 119-128.
 25. Dimitratos, P., Lioukas, S., & Carter, S. (2004). The relationship between entrepreneurship and international performance: The importance of domestic environment. International Business Review, 13, 19-41.
 26. Dimitratos, P., Plakoyiannaki, E., Pitsoulaki, A., & Tüselmann, H.J. (2010). The global smaller firm in international entrepreneurship. International Business Review, 19 (6), 589-606.
 27. Dimitratos, P., Voudouris, I., Plakoyiannaki, E., & Nakos, G. (2012). International entrepreneurial culture-Toward a comprehensive opportunity-based operationalization of international entrepreneurship. International Business Review, 21(4), 708-721.
 28. Edwards, J.R. (2001). Multidimensional constructs in organizational behavior research: An integrative analytical framework. Organizational Research Methods, 4(2), 144- 192.
 29. Fornell, C., & Bookstein, F.L. (1982). Two structural equation models: Lisrel and PLS applied to consumer exit-voice theory. Journal of Marketing Research, 19(4), 440-452.
 30. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18, 39-50.
 31. Forsgren, M. (2008). Theories of the multinational firm: A multidimensional creature in the global economy. EdwardElgar, Cheltenham.
 32. Frank, H., Kessler, A., & Fink, M. (2010). Entrepreneurial orientation and business performance - a replication study. Schmalenbach Business Review, 62, 175-198.
 33. Freiling, J. (2008). SME management: (what) can we learn from entrepreneurship theory? International Journal of Entrepreneurship Education, 6, 1-19.
 34. Freiling, J. (2009). Uncertainty, innovation, and entrepreneurial functions: Working out an entrepreneurial management approach. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 5(1), 22-35.
 35. Freiling, J., Zimmermann, M. (2014). Internal and External Learning Races in Born Transnational. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(1), 19-35.
 36. Gupta, A.K. & Govindarajan, V. (2000). Knowledge flows within multinational corporations. Strategic Management Journal, 21(4), 473-496.
 37. Gupta, A.K., Smith, K.G., & Shalley, C.E. (2006). The interplay between exploration and exploitation. Academy of Management Journal, 49(4), 693-706.
 38. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.G. (2006). Multivariate data analysis (6th edn.). Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
 39. Hebert, R.F., & Link, A.N. (1988). The entrepreneur. Preager Publications, New York.
 40. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (pls) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20, 195-204.
 41. Hult, G.T.M., Ketchen, D.J., Chabowski, B.R., Hamman, M.K., Johnson, Dykes B., Pollitte, W.A., & Cavusgil, S.T. (2008). An assessment of the measurement of performance in international business research. Journal of International Business Studies, 39, 1064-1080.
 42. Jambulingam, T., Kathuria, R., & Doucette, W.R. (2005). Entrepreneurial orientation as a basis for classification within a service industry: The case of retail pharmacy industry. Journal of Operations Management, 23, 2342.
 43. Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kyläheiko, K. (2005). Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance. Journal of International Entrepreneurship, 3, 223- 243.
 44. Jarvis, C.B., MacKenzie, S.B., & Podsakoff, P.M. (2003). A critical review of construct indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer research. Journal of Consumer Research, 30, 199-218.
 45. Keh, H.T., Nguyen, T.T.M., & Ng, H.P. (2007). The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs. Journal of Business Venturing, 22(4), 592-611.
 46. Keupp, M.M. & Gassmann, O. (2009). The past and future of international entrepreneurship: A review and suggestions for developing the field. Journal of Management, 36(1), 40-65.
 47. Kirzner, I.M. (1973). Competition and entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago/IL.
 48. Kline, R.B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York.
 49. Knight, F.H. (1921). Risk, uncertainty, and profit. Hart, Schaffner & Marx, Boston/Mass.
 50. Knight, G.A. (1997). Cross-cultural reliability and validity of a scale to measure firm entrepreneurial orientation. Journal of Business Venturing, 12, 213225.
 51. Knight, G.A. (2001). Entrepreneurship and strategy in the international SME. Journal of International Management, 7, 155- 171.
 52. Kreiser, P.M., Marino, L.D., & Weaver, K.M. (2002). Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis. Entrepreneurship: Theory & Practice, 26(4), 71-94.
 53. Kuivalainen, O., Sundqvist, S., & Servais, P. (2007). Firms' degree of born-globalness, international entrepreneurial orientation and export performance. Journal of World Business, 42 (3), 253-267.
 54. Lee, C., Lee, K., & Pennings, J.M. (2001). Internal capabilities, external networks, and performance: A study on technology-based ventures. Strategic Management Journal, 22 (6/7), 615- 640.
 55. Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21, 135-172.
 56. Lyon, D.W., Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (2000). Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decision making process. Journal of Management, 26(5), 1055-1085.
 57. MacKenzie, S.B., Podsakoff, P.M., & Jarvis, C.B. (2005). The problem of measurement model misspecification in behavioral and organizational research and some recommended solutions. Journal of Applied Psychology, 90(4), 710-730.
 58. March, J.G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1),71-87.
 59. McDougall, P.P., & Oviatt, B.M. (2000). International entrepreneurship: The intersection of two research paths. Academy of Management Journal, 43(5), 902- 906.
 60. McDougall, P.P., Shane, S., & Oviatt, B.M. (1994). Explaining the formation of international new ventures: The limits of theories from international business research. Journal of Business Venturing, 9, 469-487.
 61. Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29, 770-791.
 62. Miller, D. (1994). What happens after success: The perils of excellence. Journal of Management Studies, 31(3), 325-358.
 63. Miller, D. & Friesen, P.H. (1982). Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. Strategic Management Journal, 3, 1- 25.
 64. Moreno, A.M. & Casillas, J. (2008). Entrepreneurial orientation and growth of SMEs: A causal model. Entrepreneurship: Theory & Practice, 32(3), 507528.
 65. Mueller, P. (2007). Exploiting entrepreneurial opportunities: The impact of entrepreneurship on growth. Small Business Economics, 28, 355- 362.
 66. Mullen, M.R., Budeva, D.G., & Doney, P.M. (2009). Research methods in the leading small business entrepreneurship journals: A critical review with recommendations for future research. Journal of Small Business Management, 47(3), 287-307.
 67. Nunally, J.C. (1978). Psychometric theory (2nd edn.). McGraw-Hill, New York.
 68. Oviatt, B.M., & McDougall, P.P. (2005). Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 537-553.
 69. Pennings, J.M., Lee, K., & van Witteloostuijn, A. (1998). Human capital, social capital, and firm dissolution. Academy of Management Journal, 41, 425440.
 70. Petter, S., Straub, D., & Rai, A. (2007). Specifying formative constructs in information system research. MIS Quarterly, 31(4), 623-656.
 71. Rasheed, H.S. (2005). Foreign entry mode and performance: The moderating effects of environment. Journal of Small Business Management, 43(1), 41-54.
 72. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T., & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3),761- 787.
 73. Rialp, A., Rialp, J., & Knight, G.A. (2005). The phenomenon of early internationalizing firms: What do we know after a decade (1993-2003) of scientific inquiry? International Business Review, 14, 147-166.
 74. Ringle, C.M., Wende, S., & Will, A. (2005). Smartpls 2.0 (m3). Retrieved from http://www.smartpls.de.
 75. Sapienza, H.J., Autio, E., George, G., & Zahra, S.A. (2006). A capabilities perspective on the effects of early internationalization on firm survival and growth. Academy of Management Review, 31(4), 914-933.
 76. Schneider, D. (1987). Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (3rd edn.). Oldenbourg, Munich.
 77. Schumpeter, J.A. (1934). The theory of economic development. Harvard University Press, Cambridge/MA.
 78. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 79. Slater, S.F., & Narver, J.C. (2000). The positive effect of a market orientation on business profitability: A balanced replication. Journal of Business Research, 48, 69- 73.
 80. Sundqvist, S., Kylaheiko, K., & Kuivalainen, O. (2012). Kirznerian and Schumpeterian entrepreneurial oriented behavior in turbulent export markets. International Marketing Review, 29(2), 203-219.
 81. Tang, J., Tang, Z., Marino, L.D., Zhang, Y., & Li, Q. (2008). Exploring an inverted u-shape relationship between entrepreneurial orientation and performance in Chinese ventures. Entrepreneurship: Theory & Practice, 32(1), 219-239.
 82. Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research. In: Katz JA, Brockhaus R (Eds.), Advantages in entrepreneurship, firm emergences and growth (3rd edn), JAI Press, Greenwich/CT, 119-139.
 83. Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. Academy of Management Review, 11(4), 801-814.
 84. Walter, A., Auer, M., & Ritter, T. (2006). The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. Journal of Business Venturing, 21(4), 541-567.
 85. Wang, C.L. (2008). Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance. Entrepreneurship: Theory & Practice, 32(4), 635-657.
 86. Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation -performance relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1), 37-48.
 87. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2003). Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses. Strategic Management Journal, 24, 1307-1314.
 88. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20, 71-91.
 89. Williams, T.L. (1996). An integrated approach to risk management. Risk Management, 43(7), 22- 26.
 90. Yamada, K., & Eshima, Y. (2009). Impact of entrepreneurial orientation: Longitudinal analysis of small technology firms in japan. Academy of Management Proceedings, 1-6.
 91. Zahra, S.A., & Covin, J.G. (1995). Contextual influence on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10, 43-58.
 92. Zahra, S.A., & Garvis, D.M. (2000). International corporate entrepreneurship and firm performance: The moderating effect of international environmental hostility. Journal of Business Venturing, 15, 469-492.
 93. Zahra, S.A., Ireland, R.D., & Hitt, M.A. (2000). International expansion by new venture firms: International diversity, mode of market entry, technological learning, and performance. Academy of Management Journal 43(5), 925-950.
 94. Zahra, S.A., Korri, J.S., & Yu, J. (2005). Cognition and international entrepreneurship: Implications for research on international opportunity recognition and exploitation. International Business Review, 14, 129146.
 95. Zahra, S.A., Matherne, B.P., & Carleton, J.M. (2003). Technological resource leveraging and the internationalisation of new ventures. Journal of International Entrepreneurship, 1, 163- 186.
 96. Zahra, S.A., Sapienza, H.J. & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. Journal of Management Studies, 43(4), 917-955.
 97. Zhang, X., Ma, X., & Wang, Y. (2012). Entrepreneurial orientation, social capital, and the internationalization of SMEs: Evidence from China. Thunderbird International Business Review, 54(2), 195-210.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi:10.7341/20141047
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu