BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brojakowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Krótka sprzedaż w polityce inwestycyjnej papierów wartościowych małych i średnich przedsiębiorstw
Short Sale as an Element of Capital Investment of the Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 472-482, rys.,tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Keyword
Krótka sprzedaż, Polityka inwestycyjna
Short sale, Investment policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł specyfikuje główne zalety i niebezpieczeństwa (ryzyka), związane z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży, a także analizuje jej znaczenie, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania jej w średnich i małych spółkach kapitałowych(abstrakt autora)

The article presents the possibilities of using the short sale as an investment instrument in polish companies. The mechanism of the short sale and the new polish regulations concerning the question has been described. The gains and risks of using the short in companies practice has also been analyzed by the author.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Autor nieujawniony, Krótka sprzedaż. Broszura informacyjna, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2006.
  2. Busack M., Handbuch alternative investments band 1, Gabler Verlag, Wiesbaden 2006.
  3. Lament O.A., Go down fighting: short sellers vs. firms, NBER Working Papers 10659, Cambridge, 2004.
  4. Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa 1997.
  5. Mejszutowicz K., Przykład arbitrażu z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży, materiały informacyjne GPW w Warszawie, Warszawa 2006.
  6. Wójcicki M., Krótka sprzedaż - wybrane aspekty, materiały informacyjne GPW w Warszawie, Warszawa 2006.
  7. Zarębski S. FOREX as an effective place of investments for small and medium seized enterprises, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 574, Service Management nr 4, Szczecin 2010.
  8. www.gpw.pl.
  9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych i banków powierniczych, DzU, nr 71, poz. 638.
  10. Rocznik giełdowy 2013. Dane statystyczne za rok 2012, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu