BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Światowiec Justyna (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Ewolucja stanowisk sprzedażowych w handlu detalicznym
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2005, s. 159-170, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Handel detaliczny, Konkurencja handlowa, Sprzedaż osobista
Retail trade, Trade competition, Personal selling
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule została wskazana współczesna rola pracowników zatrudnionych w handlu detalicznym. W tym celu zidentyfikowany zostanie zakres czynności sprzedawcy i ich intensywność w poszczególnych formach handlowych. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną tendencje w zakresie rozwoju typów stanowisk pracowniczych w placówkach handlu detalicznego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem sprzedaży zorientowanej na klienta.(fragment tekstu)

Retail - salesman's role is differential and depends on competitive strategy adopted by an enterprise. Retail - salesman's basic tasks are: finalization of transaction, settling the customers' reclamations and complaints, making exposition of goods and management the current state of stock, as well as the personal selling. Especially critical area of salesmen training programs is the knowledge and skill in the field of sale techniques. However, it is noticed that the source of competitive advantage of large area retails stores was viewed in mass effective and quick turnover, and particular fields of activities, a personal policy as well, are submitted to this. The level of personal sale is not the subject of concern and trainings. The different situation is in small trading firms, where the personal selling could be the crucial source of market advantage. Outlets of this type generally possess huge potential in field of individualization of service customer but in many cases they do not exploit it. The cause is the lack of understanding of role qualified salesman in realization of market goals of retail store. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chwałek J., Innowacje w handlu. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1992.
  2. Chwałek J., Nowoczesny sklep, Warszawa 1995.
  3. Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, Warszawa 2000.
  4. Diamond J., Pintel G., Retailing, New Jersey 1996.
  5. Futrell Ch., Fundamentals of Selling, Boston 1993.
  6. Klient nasz pan - obsługa klienta, "Zycie Handlowe", czerwiec 1999.
  7. Podstawy marketingu, (red.) J. Ałtkorn, Kraków 1995.
  8. H. G.Tonndorf H., ABC handlu detalicznego, Kraków 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu