BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tracz-Krupa Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Human resource development within European Social Fund in Poland
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 3 (33), s. 67-82, rys., tab., wykr., bibliogr. poz. 20
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Zasoby ludzkie
European Social Fund (ESF), Operational Programme Human Capital, Human resources
Note
summ.
Abstract
The purpose of this article is to demonstrate and illustrate the results of spending meas- ures in Poland of European Social Fund (ESF), which supports human resource develop- ment and, in particular, the systematic improvement of employee qualification. A start- ing point is the presentation of the European Social Fund in Poland. Then the Human Resource Development (HRD) is defined and analyzed from a few theoretical perspectives. In the following part of the article an analysis of progress is made in implementation of the strategic objectives of the Human Capital Operational Program (HCOP) and then the results of the implementation of the European Social Fund in Poland are presented. The final section shows conclusions and future research directions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, M., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer.
 2. Efekty wdrażania Programu Kapitał Ludzki. Analizy Raporty Podsumowania. Ministry of Regional Development., (2013), http://www.efs.gov.pl/
 3. European Social Fund: Regulations., (2011), European Commission. Luxembourg. http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en.
 4. Grewiński, M., (2001), Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa: TWP.
 5. Haromszeki, Ł., (2013), Wpływ szkoleń w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na warunki przewodzenia ludźmi w MŚP, [W:], Z. Wiśniewski, Red., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 6. Kostera, M., Kownacki, S., (2000), Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, [W:], A. Koźmiński, W. Piotrowski, Red., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN.
 7. Król, H., Ludwiczyński, A., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN.
 8. Listwan, T., (2005), Doskonalenie menedżerów organizacji, [W:], A. Pocztowski, Red., Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 9. Listwan, T., (1998), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław: Wydawnictwo Kadry.
 10. Miś, A., (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 11. Pocztowski, A., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013., (2007), Ministry of Regional Development. Accessed in December 2007. http://www.efs.gov.pl.
 13. Regulation No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006.
 14. Sprawozdanie z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013., (2012), Ministry of Regional Development. At http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/
 15. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego., (2011), At http://zds.kprm.gov.pl/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego.
 16. Suchodolski, A., (2008), Doskonalenie i rozwój kadry menedżerskiej, [W:], T. Listwan, M. Stor, Red., Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 17. Suchodolski, A., (2010), Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, [W:], T. Listwan, Red., Zarządzanie kadrami, Warszawa: C.H.Beck.
 18. The Evaluation of the Effectiveness of Support Forms Offered under the Regional Component HCOP., (2012), Ministry of Regional Development At http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/
 19. Tome, E., (2012), The European Social Fund in Portugal: a complex question for human resource development, "European Journal of Training and Development", 36, no. 2/3.
 20. Treaty Establishing the European Economic Community. European Commission (1958), Accessed in October, 2010. At http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1412928617380&uri=URISERV:xy0023.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4601
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu