BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Andrzej H. (Uniwersytet Warszawski)
Title
Marketing innowacji na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 69, s. 93-108, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy
Keyword
Marketing, Innowacje, Rynek
Marketing, Innovations, Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
że nie sztuką jest dzisiaj wytworzyć coś nowego. Jednak w warunkach zrównoważonego i silnie konkurencyjnego rynku sztuką jest to sprzedać. Innowacja techniczna traktowana jako produkt rynkowy też wymaga dobrego marketingu - tak samo jak każdy inny wyrób czy usługa wprowadzana na rynek. Notabene, Podręcznik Oslo zalicza marketing dotyczący nowego produktu - z wyjątkiem organizacji sieci dystrybucji - do działalności innowacyjnej. Tak więc działalność innowacyjna zazębia się z działalnością marketingową. Stąd, a także z faktu "podwójnego ojcostwa" innowacji wynika m.in. konieczność współdziałania przedsiębiorstwa wytwórczego z placówką naukową zarówno na płaszczyźnie innowacyjnej, co jest oczywiste, jak i na płaszczyźnie marketingowej. Takie współdziałanie ma szczególne znaczenie w Polsce, gdzie zdecydowana większość firm nie posiada własnego, zakładowego zaplecza B+R(fragment tekstu)

The main aim of his paper is to present an outline of innovation marketing in industrial market. This market has some dissimilarities in comparison with consumer goods market. Therefore, marketing in this market possesses its specificity which has an influence also on marketing activities referring to technological innovation. The following issues are analyzed in the article: specific features of industrial market, a list of often mistakes, marketing-mix of innovation, a case study of a machine tool.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Doyle P., Bridgewater S., Innovation in marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998;
  2. Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem: Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997;
  3. Jasiński A.H., Bariery transferu techniki na rynku dóbr zaopatrzeniowo- -inwestycyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005;
  4. Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 1998;
  5. Jasiński A.H., Uwarunkowania procesów innowacji i transferu techniki [w:] A.H. Jasiński (red.), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000
  6. Kruk M., Jasiński A.H., Marketingowe uwarunkowania rozwoju nowych produktów przemysłowych, "Marketing i Rynek" 2005, nr 12;
  7. Mohr J., Marketing of high-technology products and innovations, Prentice Hall, New Jersey 2001;
  8. Urban G.L., Hauser J.R., Design and marketing of new products, Prentice Hall, New Jersey 1993
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu