BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałowski Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rachunek ekonomiczny w ocenie efektywności innowacji
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 69, s. 145-157, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy
Keyword
Efektywność, Innowacje, Rachunek ekonomiczny
Effectiveness, Innovations, Economic calculation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecne uwarunkowania gospodarcze spowodowały, że tworzenie innowacyjnych rozwiązań stanowi ważny element strategii rozwoju przedsiębiorstwa, decydującej nie tylko o jego pozycji konkurencyjnej, ale również o ciągłości funkcjonowania w przyszłości. Wyznacznikiem bowiem potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw jest przede wszystkim rozwijanie obszarów kreujących innowacyjność, wykorzystujących nowoczesne czynniki produkcji, tzn. postęp naukowy, techniczny i organizacyjny, oraz ograniczanie działalności gospodarczej w obszarach bazujących na tradycyjnej strukturze gospodarczej. Należy zatem pamiętać, że rozwój nowoczesnych przedsięwzięć w przedsiębiorstwie jest uwarunkowany ostatecznie prawidłowo prowadzoną polityką nie tylko w zakresie ich wspierania, m.in. tworzenia wiedzy, inwestowania w kapitał ludzki, rozwijania atmosfery sprzyjającej tworzeniu nowych rozwiązań itd., ale również i oceną racjonalności alokacji zasobów przedsiębiorstwa. Stąd T. Levitt uważa nawet, że "nowy pomysł może być kreatywny w teorii, lecz destrukcyjny w praktyce, oraz że często szkodzi firmie zamiast jej pomagać"(fragment tekstu)

The character of innovations differ in the fundamental aspects from others types of investments and need a special approach to economic appraisal. Since that assumption the classic approach to economic appraisal has to be verified the application to value these types of projects. The objective in the article was than to prove that some of classic methodology of economic appraisal can be still using in valuation process of innovation projects despite their individual features(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicki W., Makroekonomia, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996;
 2. Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów Feasibility, UNIDO, Warszawa, maj 1993;
 3. Borowiecki R. (red.), Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody - analiza - przykłady, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa - Kraków 1996;
 4. COMFAR III EXPERT - Podręcznik użytkownika, UNIDO, Vienna, 1998, przekład Gajęcki R. i zespół w składzie: Wysocki J., Wilk J., Sosińska A., Szamanek M., Kałowski A.;
 5. Cypryjański J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007;
 6. Jabłoński W., Procesy inwestycyjne i ocena ich ekonomicznej efektywności. Zarządzanie projektami zmian w firmie, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2002;
 7. Kałowski A., Wysocki J., Metody oceny projektów inwestycyjnych, SGH, badania własne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa 1999;
 8. Kaufman S.P., Shih W.C., Christensen C.M., Zabójcy innowacji, Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień 2008;
 9. Kuciński K. (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, IFGN SGH, Warszawa 2006;
 10. Levitt T., Kreatywność to nie wszystko, Harvard Business Review Polska, styczeń 2008;
 11. Martan L., Rachunek efektywności rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002;
 12. Nahotko S., Rachunek ekonomiczny w modelowaniu efektywności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 62, Seria Monografia nr 25, Wrocław 1992;
 13. Nowak E. (red.), Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998;
 14. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004;
 15. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003;
 16. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa;
 17. Wajda W., Ekonomiczna efektywność inwestycji w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991.
 18. Wrzosek S. (red.), Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008;
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu