BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tuszyński Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola mikroprzedsiębiorstw w gospodarce krajowej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 69, s. 187-201, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Gospodarka
Micro-enterprise, Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach polskich dynamiczny rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nastąpił po roku 1989 wraz ze zmianami systemowo-ustrojowymi. W ujęciu procesowym charakterystyczne wydaje się dla tego zjawiska eksplozji przedsiębiorczości to, iż usunięcie ustrojowo-biurokratyczno-finansowych barier wyzwoliło ogromny imperatyw działania w pewnych najbardziej przedsiębiorczych i odważnych warstwach społeczeństwa(fragment tekstu)

The article "Influence and validity of Small Business and Entrepreneurship in national economy" treats about regenerations process in Polish economy after year 1989. This process was showed in context of whole sector in statistical dates. In this article was talked over the influence and the validity a Small Business and the Entrepreneurship on the national product also as well as the creating the places of work.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992;
 2. Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z., Skuteczne strategie: rozwoju firmy operacyjne, marketingowe, finansowe, Wydawnictwo CIM, Warszawa 2000
 3. Dane GUS (2008) - sektor przedsiębiorstw w roku 2007;
 4. Dane GUS - system rejestracji przedsiębiorstw REGON;
 5. Dane GUS [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009;
 6. Dane GUS (roczniki 2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, Warszawa;
 7. GUS, Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej 2003-2007 [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a latach 2007- 2008, PARP, Warszawa 2009;
 8. Hybel J., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju rynku pracy [w:] Wybrane zagadnienia małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski, praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002;
 9. Kent C.A., Coverage of Entrepreneurship in Principles of Economics Textbooks: An Update, "Journal of Economic Education", Spring 1999;
 10. Koszarek M., Milewski G., Rybacka M., Szultka S, Analiza czynników konkurencyjności sektora MSP w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk na podstawie GUS, Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej 2003-2007; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004 [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007- 2008, PARP, Warszawa 2009;
 11. Lemańska-Majdzik A., Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006;
 12. Pierścionek Z., Strategie ogólne firmy [w:] Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska- Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z., Skuteczne strategie: rozwoju firmy operacyjne, marketingowe, finansowe, Wydawnictwo CIM, Warszawa 2000;
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009;
 14. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu