BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisula Marta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Usługi bankowe a teoria wyboru konsumenta
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 69, s. 269-280, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy
Keyword
Konsument, Usługi bankowe
Consumer, Banking services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem naszego zainteresowania jest problem adekwatności teorii wyboru konsumenta i współczesnej rzeczywistości gospodarczej, w której na wybór konsumenta wpływają nie tylko jego preferencje oraz ograniczenia, ale te pierwsze są kształtowane przez rozmaite działania koncernów, np. techniki marketingowe. Dotyczy to także banków. W tym kontekście można postawić tezę, iż pomimo szerokiej oferty bankowej trudno mówić o suwerenności decyzyjnej konsumenta przy wyborze produktów bankowych. Celem opracowania jest ocena współczesnych działań korporacji i ich wpływu na zachowania i wybory konsumenta.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is to estimate corporations' contemporary activities and their influence on consumer's behaviors and choices. It's crucial to point out that better developed financial markets offer both differential opportunities to satisfy customer needs and create new consumer's necessities. The good example is banking market, that creates more advanced products and services. In recent years, there appeared new products and services on the Polish financial market. The mentioned products and services are still being introduced, giving the opportunity to save, invest and raise capital. In result there are huge changes in the existing patterns of consumer behavior on the financial market. Nowadays, the matter of great importance is: the brand, prestige and reputation of the company(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998;
 2. Baka W., Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007;
 4. Caban W., Ekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001;
 5. Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006;
 6. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2008;
 7. Kotler P., Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1999
 8. Kotler P., Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004;
 9. Kowalski K., Raiffeisen Bank - inwestycja w edukację klientów, jako forma promocji produktu [w:] A.M. Golewska-Stafiej (red.), PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami ważnymi dla firmy i realnie zmieniać świat na lepsze, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2004;
 10. Macierzyński M., Public relations w bankowości wirtualnej, CeDeWu, Warszawa 2008;
 11. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003;
 12. Naumowicz K., Wiścicki M., Marketing usług, WSB, Piła 1998;
 13. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003;
 14. Rudawska I., Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009;
 15. Szczepaniec M., Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004;
 16. www.bankier.pl;
 17. www.zbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu