BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozień Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Ochrona wiedzy jako czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji
Der Wissenschutz Als Der Faktor Schaffende Konkurrenzubergewicht
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 623-630, bibliogr.10 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Keyword
Wiedza w organizacji, Przewaga konkurencyjna
Knowledge in organization, Competitive advantage
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Wiedza od najdawniejszych czasów miała wpływ na rozwój cywilizacji. Ludzie, wykorzystując potencjał intelektualny, opanowywali sposoby produkcji np. jedwabiu, brązu, porcelany. Wiedza związana ze sposobem wytwarzania była ściśle chroniona. W organizacji dopiero na przełomie XX i XXI wieku dostrzeżono znaczenie niematerialnych zasobów organizacji, takich jak wiedza. Dla organizacji wiedza staje się wartością, gdy przynosi korzyść i warunkuje jej konkurencyjność. Współczesne organizacje tworzą przewagę konkurencyjną i odnoszą sukcesy, bazując na wiedzy i mądrości zatrudnionych pracowników. Wiedza prowadzi do powstawania innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają rozwój i trwanie organizacji. Ochrona wiedzy w organizacji dotyczy wiedzy cichej, jawnej, kompetencji organizacji oraz zabezpieczenia systemów IT. Ochrona prawna wiedzy pozwala zapewnić bezpieczeństwo posiadanego kapitału intelektualnego. Własność intelektualna chroniona jest w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz poprzez zwalczanie nieuczciwej konkurencji. (fragment tekstu)

Der Artikel ist uber dem Schutz des Wissens in der Organisation. Das Wissen ist einem immateriellen Vorrat der Organisation, das ein Konkurrenzubergewicht schafft. Das Wissen bindet sich mit den Leuten, die arbeitende in der Organisation eine neue Losunge finden. Diese Idee sind durch das Recht schutzen. (Zusammenfassung)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Applehans W., Globe A., Laugero G.: Managing Knowledge. A Practical Web - Based Approach, Addison-Wesley 1999.
  2. Chlebowski K., Morawski M.: Zasoby intelektualne w  strategii organizacji, [w:] W. Cieśliński (red.): Najnowsze instrumenty opisu organizacji, Zeszyty Naukowe WWSZiP nr 2, Wałbrzych 2002.
  3. Fazlagić A.J.: Zarządzanie wiedzą: szansa na sukces w  biznesie, Milenium, Gniezno 2006.
  4. Kobyłko G., Morawski M. (red.): Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Diffin 2006.
  5. Kotarba W.: Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2000.
  6. Rózga B., Urbańczyk S.: Ochrona prawna kapitału intelektualnego i jej wpływ na wartość firmy, [w:] E. Urbańczyk (red.): Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa (teoria i praktyka gospodarcza), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Szczecin 2004.
  7. Stankiewicz M.J. (red.): Zarządzanie wiedzą, Dom Organizatora, Toruń 2006.
  8. Urlich D.: A New Mandate for Human Resources, "Harvard Business Review", styczeń-luty 1998.
  9. Turban E.: Expert Systems and Applied Artificial Intelligence, Prentice Hall College, Macmillan 1992.
  10. Zajączkowski M.: Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Economicus, Szczecin 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu