BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzmielak Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie - analiza wyników badań
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 59-78, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Keyword
Komercjalizacja wiedzy, Technologia
Knowledge commercialisation, Technology
Note
summ.
Abstract
Wyzwania, jakie stawia nauce i technologii rynek globalny, są związane z optymalnym transferem idei do przemysłu i zamianą wiedzy naukowej i technicznej w nowe produkty i usługi. Komercjalizacja wiedzy i technologii stanowi wyzwanie pod względem czasu i kosztów wdrożenia. Nie wszystkie prace prowadzone w organizacjach zajmujących się innowacjami mogą być wprowadzone na rynek w postaci produktów. Niewiele idei generowanych przez przedsiębiorstwa i wyników badań uzyskanych na uczelniach przemienianych jest w sukces rynkowy. Dodatkową barierą w procesie komercjalizacji wyników badań, nowych technologii i produktów jest wysoki koszt wiedzy transferu idei do technologii i produktów. Wyniki badań podstawowych i aplikacyjnych muszą być często przeniesione z laboratorium do zupełnie innego środowiska, gdzie najpierw powstanie prototyp, a później technologia i produkt finalny. Koszty B+R rosną wraz z przemieszczaniem się idei do poszczególnych etapów procesu komercjalizacji. Każde euro zainwestowane w badania podstawowe czy wynalazek przynosi większe koszty rozwoju prototypu. Natomiast koszty wprowadzenia na rynek są znacząco ileś razy wyższe niż koszty stworzenia prototypu(fragment tekstu)

Zaprezentowany artykuł jest analizą teoretyczną i empiryczną czynników determinujących komercjalizację wyników badań, licencji i patentów. Praca podzielona jest na trzy zasadnicze części: teoretyczną, analizę empiryczną i prezentację wniosków końcowych. W analizie teoretycznej zdefiniowano pojęcie komercjalizacji i przedstawiono główne problemy w komercjalizacji według międzynarodowych źródeł wtórnych. Analiza badań empirycznych odnosi się do takich zagadnień, jak: główny przedmiot komercjalizacji w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach na świecie, bariery komercjalizacyjne dla organizacji innowacyjnych, główne problemy komercjalizacyjne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Natomiast w podsumowaniu zaproponowano wnioski końcowe na temat determinant hamujących komercjalizację wyników badań, licencji i patentów w czterech grupach: zasoby finansowe, jakościowe, zarządcze, ludzkie i intelektualne(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cadenhead G.M., No longer MOOT . The premier new venture competition from idea to global impact, Remoir 2002;
 2. Chen Ch.J., Technology commercialization, incubator and venture capital and new venture performance, "Journal of Business Research" 2009, vol. 62;
 3. Dell'Era C., Verganti R., Design-driven laboratories: organization and strategies of laboratories specialized in the development of radical design-driven innovations, "R&D Management" 2009, vol. 39, no. 1;
 4. Dosi G., Llerena P., Labini M.S., The relationships between science, technology and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called "European Paradox", "Research Policy" 2006, vol. 36;
 5. Jackson M.J. Robinson G.M., Whitfield M.D., Technology transfer of nanotechnology product from U.S. universities [w:] Commercializing Micro-Nanotechnology Products, CRC Press 2008;
 6. Guan J., Liu J., Integrated innovation between technology and organization, "International Journal of Innovation and Technology Management" 2007, vol. 4;
 7. Kozmetzky G., Williams F., Williams V., New Wealth. Commercialization of science and technology for business and economic development, Praeger 2004;
 8. Lange D., Belinko K., Kalligatsi K., Building successful technology commercialization teams: pilot empirical support for the theory of cascading commitment, "Journal of Technology Transfer" 2000, vol. 25;
 9. Lendner Ch., University technology transfer through university business incubators and how they help start-ups [w:] Thérin F. (red.), Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, Edward Elgar 2007;
 10. Markman G.D., Gianiodis P.T., Phan Ph.H., Balkin D.B., Innovation speed: Transferring university technology to market, "Research Policy" 2005, no. 34;
 11. Materiały wewnętrzne Global Commercialization Group, IC2, University of Texas at Austin 2009;
 12. Muffatto M., Roveda M., Developing platforms: analysis of the development process, "Technovation" 2000, no. 20;
 13. Nobelius D., Towards the sixth generation of R&D, "International Journal of Project Management" 2004, vol. 22;
 14. Rajan Y.S., Empowering Indians. With economic, business and technology strengths for the twenty-first centry, Har-Anand Publications, New Delhi 2001;
 15. Sagar A., van der Zwaan B., Technological innovation in the energy sector: R&D, deployment and learning-bu-doing, "Energy Policy" 2006, vol. 34;
 16. Wincent J., Anokhin S., Boter H., Network board continuity and effectiveness of open innovation in Swedish strategies small-firm networks, R & D Management 2009, vol. 39, no. 1;
 17. Zehner W.B., Trzmielak D., Gwarda-Gruszczyńska E., Value creation via technology commercialization international education programs American and Polish perspectives based on experience, Monografie, Uniwersytet w Bratysławie, w publikacji
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu