BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Munteanu Alexandra
Title
Różnice i podobieństwa koncepcji światopoglądowych w sztukach Eugène'a Ionesco i Sławomira Mrożka
Similiar and Different Aspects of World Representation in the Works of Eugenio Ionesco and Sławomir Mrożek
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2014, t. 15, s. 385-390
Culture Management
Keyword
Sztuka, Koncepcje wolności, Społeczeństwo, Teatr
Art, Concepts of freedom, Society, Theater
Note
summ.
Abstract
Celem mojego artykułu jest porównanie teatru Eugène'a Ionesco z teatrem Sławomira Mrożka. Szczególnie pragnę zaakcentować wyraźne różnice światopoglądowe pomiędzy sztukami tych dwóch autorów, a także wspólne idee, które odnajdujemy w ich twórczości. (fragment tekstu)

The goal of the paper is to compare the way two authors, S. Mrożek and E. Ionesco, perceive the world, and how that perspective is reflected in their plays. By analyzing some of their works, I will show the main differences and similarities that we can encounter, focusing on main themes. The whole essay is concentrated around the idea of death, which is clearly visible in the plays of both authors; however, each of them has a distinct approach to it, and I intend to point out that difference. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. M. Esslin, The Theatre of the Absurd, Londyn 1968, s. 24.
  2. B. Elvin, Teatru I-II, Bukareszt 1968, s. 12.
  3. E. Ionesco, Nu, Bukareszt 2002, s. 86.
  4. M. Călinescu, Eugène Ionesco: teme identitare şi existențiale, Iaşi 2006, s. 174.
  5. Saint Tobi, Ionesco Ou A la Recerche du Paradis Perdu, Paris 1973, s. 101.
  6. J.H. Donnard, Ionesco dramaturge ou l'artisan et le demon, Paris 1966, s. 138.
  7. M. Maslowski, Sławomir Mrożek: Théâtre de l'absurde ou l'absurde comme theater, Paris 1988, s. 211.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu