BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zrobek Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zagrożenie dla środowiska na peryferiach obszarów metropolitalnych
Threats to the Environment on Periphery Metropolitan Areas
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 253-267
Studies in Law and Economics
Keyword
Metropolizacja, Obszar metropolitalny, Ochrona środowiska, Zagrożenia ekologiczne
Metropolisation, Metropolitan area, Environmental protection, Ecological hazard
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono czynniki zagrożenia ekologicznego oraz możliwości i szanse ochrony środowiska na peryferiach obszarów metropolitarnych.

Periphery metropolitan natural resources are under threats of the rapid economic development. Threats are getting stronger and still emerge in the new forms as the consequence of the new direction and peculiarity of such development. Periphery metropolitan areas meet environmental deterioration and contamination. Problem is difficult to solve because the metropolitan development plans deny radical restriction of such pollution. To have real effect on protection of the environment it's necessary to take comprehensive solution to the problem basing on economic stimuli counteracting the pollution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Szałek K., Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej (studium przypadku). Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 6.
 2. Bernaciak A., Gaczek W. M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2001.
 3. Radziejowski J., Rozprzestrzenianie się miast - czy można uważnie sterować przestrzenią miejską? www.ekoedu.uw.edu.pl. 11.06.2008.
 4. Mendla-Drozd M., Opinia EKES w sprawie transportu na obszarach miejskich i metropolitalnych (kwiecień 2007). http://wiadomościngo.pl.
 5. Caramel L., Poznać cenę przyrody. www.onet.pl. 01.07.2008.
 6. Gajdzik B., Pałasz J., Zarządzanie jednostką terytorialną a zarządzanie środowiskowe. EiOP 2007, s. 54.
 7. Dylewski R., Urban Sprawl - żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Potrzeba racjonalizacji. "Człowiek i Środowisko" 2006, nr 1-4, s. 130.
 8. Podskrobko T., Kapitał naturalny a ekonomia głównego nurtu. Ekonomia i Środowisko 2998 nr 3, s. 32.
 9. Kasztelan A., Koszty ochrony środowiska w przemyśle spożywczym. EiOP 2008 nr 8, s. 38.
 10. Janikowski R., Instrument stymulowania rozwoju i wdrażania technologii środowiskowych. EiOP 2007 nr 4, s. 35.
 11. Fouche G., Zielony biznes i myśliciele lateralni ze Skandynawii. The Guardian 4.08. 2008, za www.gazeta.pl.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu