BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Wojciech (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland)
Title
Influence of Internet on the Re-Definition of Public Sphere
Wpływ internetu na zmianę definiowania sfery publicznej
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 9-17, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Internet, Komunikowanie w internecie, Sektor publiczny
Internet, Communication on the Internet, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na tym, w jaki sposób upowszechnienie się Internetu jako środka komunikacji oddziałało na przedefiniowanie sfery publicznej. W pierwszej części przedstawione zostały klasyczne koncepcje tego zagadnienia - wizje Hannah Arend, Bruce'a Ackermana i Jürgena Habermasa. W następnej części tekstu, w odwołaniu do przykładów współczesnego obywatelskiego zaangażowania, dokonana została reinterpretacja klasycznych wizji sfery publicznej. Określono, które z ich konstytutywnych elementów wydają się nadal aktualne, a które w efekcie rozwoju Internetu straciły na ważności.(abstrakt oryginalny)

The article is focused on the fact how Internet's popularization affected the definition of the public sphere. In the first part classical concepts of this issue - Hannah Arendt's, Bruce Ackerman's and Jürgen Habermas' - have been presented. In the next part classical visions of the public sphere have been reinterpreted, based on the examples of present civil engagement. It has been defined which of their constitutive elements seem to be still valid and which have lost their significance as a result of the development of Internet.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arendt H.: Kondycja ludzka. Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 2. Armbruster J.: Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2012.
 3. Benhabib S.: Trzy modele przestrzeni publicznej. "Krytyka Polityczna" 3/2003, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 2003, s. 74-89.
 4. Carr N.: Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.
 5. Castells M.: Galaktyka Internetu. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003.
 6. Castells M.: Sieci oburzenia w nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 7. Castells M.: Władza komunikacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 8. Elliott A.: Współczesna teoria społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 9. Habermas J.: Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa 2005.
 10. Habermas J.: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Marody M., Giza-Poleszczuk A.: Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 12. McLuhan M.: Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2004.
 13. Nowak M., Pluciński P.: Problemy ze sferą publiczną. O pożytkach z partykularnych rozstrzygnięć, [in:] Nowak M., Pluciński P. (red.): O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń. Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2011.
 14. Pietrzyk-Reeves D.: Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 15. Putnam R.: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 16. Wnuk-Lipiński E.: Socjologia życia publicznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu