BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk-Kalitowska Agata (College of Strategic Planning in Dabrowa Gornicza)
Title
Mediation in Health Services
Mediacja w służbie zdrowia
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 61-70, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Błędy medyczne, Mediacje, Służba zdrowia, Usługi medyczne, Personel medyczny, Prawa pacjenta
Medical errors, Mediation, Health service, Medical services, Medical staff, Patient's rights
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą zaakcentowania nowego podejścia do rozwiązywania sporów w obszarze funkcjonowania służby zdrowia. Zawiera podstawowe informacje dotyczące mediacji i ukazuje korzystny wpływ tej metody w relacjach między skonfliktowanymi stronami. W szczególności zwrócono uwagę na przydatność oraz wykorzystanie mediacji w sporach pomiędzy lekarzem a pacjentem, zwłaszcza w przypadkach wystąpienia tak zwanego błędu w sztuce medycznej.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to emphasize a new approach to solving disputes in the field of medical services. It contains basic information on mediation and presents its beneficial effect in relations between conflicted parties. The significant attention is put on mediation's usefulness in conflicts between a doctor and a patient, especially in cases of a so called medical error.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Durcik V.: Etyka praw człowieka z punktu widzenia globalizacji, w: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka, red. A. Kuzior, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej, Sosnowiec 2011.
 2. Fiutak A.: Prawo w medycynie. C.H. BECK, Warszawa 2013.
 3. Gmurzyńska E., Morek R.: O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji. Kwartalnik ADR Nr 3 (15)/2011.
 4. Kalisz A., Zienkiewicz A.: Mediacja sądowa i pozasądowa. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 5. Karkowska D.: Prawa pacjenta. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 6. Marek Z.: Błąd medyczny, odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2000.
 7. Moore Ch.W.: Mediacje praktyczne - strategie rozwiązywania konfliktów. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 8. Skarb mediatora. Wybór tekstów. Fundacja "Partners" Polska, Warszawa 2006.
 9. Tobiasz-Adamczyk B.: Relacje lekarz - pacjent w perspektywie socjologii medycyny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 10. Waszkiewicz P.: Zasady mediacji. w: Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 11. http//www.ms.gov.pl.
 12. http//www.oil.org.pl
 13. http//www.prawo.rp.pl
 14. http://www.gazetalekarska.pl
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu