BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Paulina (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Modern Technologies for Drug Impairment Detection
Nowoczesne technologie w wykrywaniu stanu odurzenia narkotykowego
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 83-92, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Uzależnienie, Nowe technologie, Rozwój technologiczny, Narkotyki
Addiction, High-tech, Technological development, Drugs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych we współczesnym świecie staje się coraz bardziej popularne. Niestety, mimo popularności stosowania narkotyków w celach niemedycznych, wiedza o szkodliwości ich zażywania nie jest zbyt rozpowszechniona. Artykuł prezentuje urządzenia do wstępnego badania pod kątem obecności narkotyków w organizmie człowieka, które są pomocne w szczególności w zapobieganiu prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem narkotyków. Rozwój nowoczesnych technologii kryminalistycznych w odniesieniu do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka może być innowacją, która pomoże ludziom zdać sobie sprawę ze szkodliwości narkotyków, zwłaszcza takich, które osłabiają zdolności psychomotoryczne człowieka.(abstrakt oryginalny)

Using narcotic drugs and psychotropic substances in the modern world becomes increasingly popular. Unfortunately, despite the diffuse of drug use in non-medical purposes, knowledge about the dangers of using them is not widespread. The article presents the devices for initial testing on drugs as an innovation that help preventing especially impaired driving. The development of modern forensic technology in relation to the detection of psychoactive substances in the human body may be the innovation to help people realize how drugs are dangerous while weakening human psychomotor abilities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. American Management Association, A 2000 AMA Survey: Workplace Testing: Medical Testing: Summary of Key Findings (New York, NY: American Management Association, 2000).
 2. Bolt S.: Drugs & the law, [in:] Hot topics: legal issues in plain language, nr 59, ed. Hammer C, Sydney 2010.
 3. Connoly S.: Warto wiedzieć... Amfetamina, Warszawa 2003.
 4. Davenport-Hines R.: Odurzeni. Historia narkotyków 1500-2000, Warszawa 2006.
 5. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe - findings from the DRUID project, red. Hughes B., Vandam L., Luksemburg 2012.
 6. Fortner N. A., Martin D. M., Esen S. E., Shelton L.: Employee Drug Testing: Study Shows Improved Productivity and Attendance and Decreased Workers' Compensation and Turnover [in:] The Journal of Global Drug Policy and Practice (2011), Vol. 5 Iss. 4.
 7. Holland P.: Case-Study. Drug Testing in the Australian Mining Industry [in:] Surveillance & Society 1(2), 2003.
 8. Notcutt W., Langford R., Davies P., Ratcliffe S., Potts R.: A placebo-controlled, parallelgroup, randomized withdrawal study of subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis who are receiving long-term Sativex® (nabiximols) [in:] Multiple Sclerosis Journal, February 2012, Vol. 18, No. 2.
 9. Podleś D.: Ujawnianie i kontrola osób prowadzących pojazdy pod wpływem narkotyków, Szczytno 2007.
 10. Seńczuk W (red.): Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów, Warszawa 1999.
 11. http://www.brananmedical.com/drugtests.php.
 12. http://www.brananmedical.com/salivadrugtest_oratect.php.
 13. http://alkolab.pl/dane_techniczne/oratect.pdf.
 14. http://www.brananmedical.com/salivadrugtest_oratectplus.php.
 15. http://www.kryminalistyka.net/testy-na-sline.
 16. http://www.kryminalistyka.net/testy-na-podejrzane-substancje.
 17. http://www.transfarm.pl/technika-kryminalistyczna/produkty-sirchie/narkotesty.html.
 18. http://www.transfarm.pl/assets/kryminalistyka/pdf/Karta_identyfikacji_kolorow_NARKI I.pdf.
 19. http://www.gwpharm.com/Sativex.aspx.
 20. http://www.draeger.com/sites/enus_us/Pages/Company/Innovation.aspx.
 21. http://www.draeger.com/sites/assets/PublishingImages/Products/cdi_drugtest_5000/PL/9 094586-DrugTest-5000-Testkit-PI-PL-20140711-L2.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu