BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszecki Tomasz
Title
Bomba emerytalna tyka
The Pension Bomb is Ticking
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 41-48, rys.
Keyword
Dług publiczny, Emerytury, Rynki wschodzące
Public debt, Pensions, Emerging markets
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstract
Dobrodziejstwa systemu greckiego zwróciły uwagę na największe niebezpieczeństwo tkwiące w długu publicznym krajów wysoko rozwiniętych - to problem niekorzystnych zmian demograficznych, skutkujących z jednej strony minimalnym przyrostem ludności (w większości krajów UE jest on ujemny, także w Polsce), a z drugiej wzrastająca długością życia, powodująca rosnący okres pobierania świadczeń emerytalnych. Ekonomiści określają to zjawisko "bomba emerytalna"; eksperci wiedzą o tym od dawna, ale problem stał się głośny na świecie dopiero ostatnio. (fragment tekstu)

The problem of the dangerously increasing public debt, especially in highly developed countries, is now widely known, and the governments of the EU countries already make attempts at stopping the growth of the debt and at decreasing public expenses. The danger of the spiral of liabilities connected with the benefits already granted by the state, mainly pensions, is less known. Economists call this phenomenon "the pension bomb". A lot of reports have been compiled that are connected with the issue, and a very famous one, compiled in the CATO Institute in the USA in 2010 is discussed in the present article. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu