BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Monika (Wyższa Szkoła Biznesu w Pile)
Title
Kompetencje jako determinanty gospodarki opartej na wiedzy
Competences As Determinants Based On Knowledge
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 51-65, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nauka szansą rozwoju regionu
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kompetencje
Knowledge-based economy, Competences
Note
summ.
Abstract
Różnice między kwalifikacjami a kompetencjami są ciągłym tematem dyskusji nauki z biznesem. Zmieniające się otoczenie, tempo tych zmian, duża liczba osób bezrobotnych powoduje, iż odchodzi się od tradycyjnego traktowania kwalifikacji zawodowych. Artykuł traktuje o różnicach między kwalifikacjami a kompetencjami, o tym, które z nich są ważniejsze dla pracowników, a które dla pracodawców. Na podstawie wyników badania zostaną wskazane również te, które nabyli respondenci w szkole wyższej. Zgodnie ze strategią lizbońską i procesem bolońskim szkoła wyższa stanowi przecież podstawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. (fragment tekstu)

Differences between professional qualifications and competences are an issue of sciences and business. Evaluating environment, changes' pace, large amount of unemployed make diverging from traditional treatment of professional qualification. This article says about differences between qualification and competences, explains which of them are more important to employees and employers. This report underlines also those differences, based on scientific research, which were gained by high school's respondents. According to Lisbon Strategy, high school is a foundation (by Bologna Process) of economy development based on knowledge. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipowicz G., Pracownik wyskalowany, czyli metody i  narzędzia pomiaru kompetencji, "Personel", nr 15, 1-31 lipca 2002.
 2. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004.
 3. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a  rozwój organizacji, Kraków 2002.
 4. Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS . Podręcznik, Warszawa 2001.
 5. Realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, materiały związane z procesem bolońskim, MEN iS, Warszawa 2003.
 6. Oleksyn T., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Warszawa 1999.
 7. Rostowski T., Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi, (w:) Jakość zasobów firmy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2002.
 8. Rozporządzenie MGiP z dn. 8.12.2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 r., nr 222, poz. 1868 z późn. zm.)
 9. Sylburski M., Umiejętność zawodowa (2), "Personel i Z arządzanie", nr 5/maj 2010.
 10. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w  zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków 2003.
 11. Woodruffe C., Ośrodki oceny i rozwoju, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu