BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Title
Innowacyjność polskich regionów a ich rozwój gospodarczy
Innovations And The Level Of Economic Development Of Polish Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 83-93, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nauka szansą rozwoju regionu
Keyword
Innowacje, Region gospodarczy, Rozwój gospodarczy
Innovations, Economic region, Economic development
Note
summ.
Abstract
Innowacyjność jest elementem warunkującym wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach. Jak wynika bowiem z teorii wzrostu gospodarczego, długookresowa dynamika PKB uzależniona jest od trzech kluczowych czynników: akumulacji kapitału, wzrostu liczby ludności i postępu technicznego1. Podczas gdy działanie prawa malejących przychodów sprawia, że wzrost gospodarczy nie może odbywać się wciąż jedynie przez powiększanie zasobu kapitału, a wzrost liczby ludności może podtrzymać wzrost wielkości produktu, ale nie wielkości dochodu i produktu na jednego mieszańca, to postęp techniczny jest mechanizmem decydującym o utrzymaniu wzrostu w długim okresie2. W związku z tym w przyjętej przez Radę Europejską w roku 2000 strategii lizbońskiej, stanowiącej najważniejszy program społeczno-gospodarczy UE , szczególną rolę przypisano innowacyjności jako jednemu z czterech filarów programu mającego uczynić z UE najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata. (fragment tekstu)

Over recent years, the topic of regional innovation policy has received growing attention. As a result of this there is a need to prove that the level of region innovation can affect its economic development. The aim of the article was to examine if innovative regions a better developed that the others. The results of the survey proved that the average level of GDP per capita is higher for the innovative regions. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Almeida P., Kogut B., The exploration of technological diversity and the geographic localization of innovation, "Small Business Economics", nr 9/1997.
  2. Barro R.J., Makroekonomia, Warszawa 1997.
  3. Gordon R., McCann P., Innovation, agglomeration, and regional development, "Journal of Economic Geography" nr 5/2005.
  4. Grycuk A., Teoria i praktyka klastrów. Ekonomiczne i  socjologiczne podstawy teorii gron - przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Warszawa 2003.
  5. Jaffe A.B., Trajtenberg M., Henderson R., Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by P atent Citations, "Quarterly Journal of Economics" 1993.
  6. Simpson W., Urban Structure and the Labour Market: Worker Mobility, Commuting, and Underemployment in Cities, Oxford 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu