BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowotarska-Romaniak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Net Promoter Score w badaniach lojalności klientów firm ubezpieczeniowych
Net Promoter Score in Research of Loyalty of Clients of Insurance Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 85-93, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Keyword
Wskaźnik NPS, Lojalność klientów, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Instytucje ubezpieczeniowe
Net Promoter Score (NPS), Customer loyalty, Insurance company, Insurance institute
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono metodę pomiaru lojalności klientów wykorzystywaną od niedawna w Polsce przez firmy ubezpieczeniowe do pomiaru wartości, ile procent klientów danej firmy poleciłoby ją swoim znajomym. Metoda nazywa się Net Promoter Score (NPS). Omówiono również wybrane wyniki badania przeprowadzone za pomocą NPS przez firmę ubezpieczeniową X.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a method for measuring customer loyalty, used recently in Poland by insurance companies to measure what percentage of the company's customers would recommend it to their friends. This method is called the Net Promoter Score (NPS). There is also the discussion on some results of studies conducted by the X insurance company using NPS method.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
  2. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
  3. P. Doyle. Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
  4. W. Urban, B. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacje i pomiar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. F.F. Reichheld, The One Number You Need to Grow, 3 Harvard Business Review, December 2003, www.hbr.org, s. 8-10.
  6. J. Penc, Encyklopedia zarządzania - podstawowe kategorie i terminy, WSSM, Łódź 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu