BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiński Kazimierz, Wancio Agata
Title
Inwestycje zagraniczne w Rosji
Foreign Investments in Russia
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 131-141, tab.
Keyword
Inwestycje, Inwestycje zagraniczne, Polityka państwowa
Investment, Foreign investment, State policy
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Country
Rosja
Russia
Abstract
Pogłębiający się kryzys finansowy i gospodarczy w Rosji potwierdził dużą wrażliwość uzależnionej od surowców rosyjskiej gospodarki na procesy zachodzące w gospodarce światowej i dowiódł, że pozostaje ona rynkiem wysokiego ryzyka dla zagranicznych inwestorów. Widmo pogłębiającej się recesji spowodowało dodatkowo podjęcie przez władze rosyjskie licznych działań protekcjonistycznych, które mogą pełnić rolę hamulca dla napływu inwestycji do Rosji. Producenci krajowi uzyskali m.in. uprzywilejowany dostęp do zamówień publicznych i będą mogli korzystać z 25% (max.) preferencji (price surplus) w stosunku do zagranicznych dostawców. Podkreśla się, że stosowanie tego rodzaju środka może przynieść ujemne konsekwencje dla Rosji, zwłaszcza: utratę dostępu do najnowocześniejszych technologii, zahamowanie rozwoju konkurencji w Rosji, ograniczenie napływu potencjalnych inwestorów poprzez utrudnienie dostępu wykonawcom zagranicznym i zachwianie wizerunku Rosji na arenie międzynarodowej. Przewiduje się, że w związku z kryzysem w najbliższym czasie zaangażowanie inwestorów zagranicznych w lokowanie kapitału w Rosji będzie zdecydowanie mniejsze niż w latach 2006-2008. Wartość BIZ może spaść nawet o 70% w porównaniu z 2008 r. Wywóz kapitału z sektora niefinansowego może kilkakrotnie przewyższyć wielkości napływu kapitału do Rosji. Według analityków Banku Moskwy inwestorzy wycofają w 2009 r. kolejne 110 mld. (fragment tekstu)

The article describes the amount, structure and dynamics of all types of foreign investments in Russia, it means foreign direct investments, portfolio investments and so-called the others investment (mainly credits). Special attention is paid to flows of foreign investments in last two years. In 2007 they reached the highest level in the history of the country, especially in case of FDI, which play the most important role in each economy. The trend has changed during the next year, in which flows of foreign investment into Russia (altogether) declined about 14 per cent. The most sudden decrease of the investment volume happened in case of portfolio investments. Foreign investors started to pull their money out of Russian stock exchanges in August of 2008 losing a confidence in Russian securities and local market. The mains reasons were: Russia's involvement in the armed conflict in Georgia, deterioration in economic situation in the country and global financial crisis. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWE 2001, s. 137.
  2. E. Bojar, Inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Warszawa: PWN 2001, s. 19.
  3. M. Stawicka, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Warszawa: CeDeWu 2007, s. 19.
  4. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. E. Oziewicz, Warszawa: PWE 2006, s. 118.
  5. Federacja Rosyjska. Przewodnik dla przedsiębiorców 2005, Warszawa: UNIDO 2005, s. 148.
  6. Federacja Rosyjska. Przewodnik dla przedsiębiorców 2006, Warszawa: UNIDO 2006, s. 181.
  7. K. Artyom, Association of European Business, Moskwa 2008.
  8. Rossijskaja ekonomika w kontekstie globalnych processow. Pierspektiwy 2009 goda, Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkookresowych, Moskwa, 20 stycznia 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu