BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Graczyk Magdalena (Politechnika Poznańska)
Title
Informacja oraz jej wartość w mobilnych zintegrowanych systemach informacji
Information and its Value and Mobile Integrated Information Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 36-44, tab.,rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Informacja, Zintegrowane systemy informatyczne
Information, Information integrated system
Note
summ.
Abstract
Walka informacyjna może mieć charakter walki pomiędzy korporacjami, gdzie za pomocą technologii informatycznych pozyskuje się tajemnice komercyjne lub poszukuje się metod na zniszczenie konkurentów. Szybki przepływ informacji za pomocą nowych technologii powoduje stopniowe zmniejszanie się odległości pomiędzy państwami. W artykule w pierwszej części omówiono rolę informacji w społeczeństwie informacyjnym. W drugiej części autorka opisuje wartość informacji oraz najistotniejsze cechy informacji w mobilnych zintegrowanych systemach informacji. W ostatniej części przedstawione są aspekty związane z ekonomicznym czynnikiem informacji oraz znaczeniem w mobilnych zintegrowanych systemach informacji infonomiki i ekonomiki informacji.(fragment tekstu)

In the current Information Era access to quality information characterised by appropriate levels of usefulness and short search time becomes an extremely important criterion in the competition not only between companies but also between countries. The first part of the article discusses the role of information, and salient features of information in the mobile integrated information systems. The following part is a summary of the economic aspect of the information systems with reference to infonomics and economics of information.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H.: Ekonomika informacji v. infonomika, w: R. Borowiecki, J. Czekaj (red.): Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa 2010.
 2. Chmielarz W.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów, Elipsa, Warszawa 1996.
 3. Czekaj J., Ćwiklicki M.: Infonomika jako dyscyplina naukowa, "E-mentor" 2009, nr 2(29), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/628 (25.02.2011).
 4. Czermiński J.: Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Toruń-Gdańsk 2002.
 5. Ćwieklicki M.: Wprowadzenie do infonomiki, Kraków 2008 (dokument z 26.11.2008), http://janek.uek.krakow.pl/~kamoz/infonomika.pdf (25.02.2011).
 6. Dziuba D.T.: Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2007.
 7. Forlicz S.: Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 8. Grandys A.J.: Marketing i technologia informacyjna o związkach strategii marketingowych i strategii IT, KEiMPŁ, Łódź 2000.
 9. Kauf S.: Zintegrowane systemy informacyjne jako narzędzie wspomagające integrację marketingu i logistyki, w: R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.): Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.
 10. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet, Warszawa 2002.
 11. Kisielecki J., Soroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.
 12. Kobyłko G., Morawski M. (red.): Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 13. Kolegowicz K.: Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony, w: R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.): Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.
 14. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003. Obora H.: Wybrane problemy pomiaru jakości informacji, w: R. Borowiecki,
 15. J. Czekaj (red.): Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa 2010.
 16. Oleński J.: Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
 17. Olszak C.: Systemy Business Intelligence, w: C.M. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 18. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/informacja (25.02.2011).
 19. Surma J.: Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 20. Szewczyk A.: (red.): Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
 21. Żebrowski A.: Walka informacyjna u progu XXI wieku, w: R. Borowiecki, M. Romanowska (red.): System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu