BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schavel Milan
Title
Sociálne poradenstvo pre rodiny so sociálno - ekonomickými problémami
Social Counselling for Families with Economic Problems
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 125-128, bibliogr. 2 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Ekonomia, Rodzina, Pomoc społeczna
Economics, Family, Social assistance
Abstract
Artykuł omawia zagadnienia poradnictwa społecznego oraz zadania i cele pracy doradcy społecznego
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GABURA, J. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava : OZ Sociálna práca. 2005. ISBN 80-89185-10-X.
  2. SCHAVEL, M. - OLÁH, M. 2008. Sociálne poradenstvo. Bratislava : VŠZaSP, 2008. ISBN : 80-8068-487-1.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu