BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolista Josef
Title
Wioski Dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce
SOS Children Villages: Wioski Dziecięce SOS in the System of Foster Care in Poland
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 149-159, bibliogr. 13 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Opieka socjalna, Dzieci, Pomoc społeczna
Social services, Children, Social assistance
Company
Wioski Dziecięce SOS,
Country
Polska
Poland
Abstract
W 1949 roku dotychczasowy system opieki nad dziećmi osieroconymi wzbogacił się w Europie o nową formę pod nazwą Wioski Dziecięcej SOS. W 2009 r. minęła 60-ta rocznica narodzin pierwszej Wioski Dziecięcej w Imst w Austrii. W ciągu minionego okresu Wioski zadomowiły się w 132 krajach świata. Dzisiaj niemal 500 Wiosek na świecie to nadal jedna z wielu propozycji opieki i wychowania dziecka opuszczonego i osieroconego(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kowalski W. "Wioski Dziecięce w opinii usamodzielnionych wychowanków" (w:) "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 10 z 2004 r.
 2. Kowalski W. "Wioski Dziecięce SOS w świecie i w Polsce 1949-1999"
 3. Kowalski W. "Zmiany w Wioskach Dziecięcych SOS" (w:) "Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze" nr 6 z 2006 r.
 4. Łobocki M. "Słowo wstępne" (w:) Kowalski W. "Wioski dziecięce SOS w świecie i w Polsce 1949-1999".
 5. Łobocki M. "Wychowanie w Wioskach Dziecięcych SOS", "Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze" nr 3 z 2000 r.
 6. Opinia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej o działalności Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placowek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331)
 8. Regulamin pracy pracownikow Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce- Archiwum Stowarzyszenia SOS
 9. Statut Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce - Archiwum Stowarzyszenia SOS, Warszawa
 10. Koncepcja opieki nad młodzieżą Wioski Dziecięce SOS w Polsce - Archiwum Domu Młodzieży SOS w Lublinie
 11. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)
 12. Wyniki badań przytoczone za M. Raithel Wollensuck: Ehemalicke Kinderdorfkinder heute SOS Kinderdorf Munchen 1980.
 13. P. Czarnecki, Wspołczesne problemy dotyczące początku i końca życia ludzkiego w kontekście etyki zawodu pracownika socjalnego. Studium z pracy socjalnej, IFDrukarnia, Lublin 2009. Summary SOS
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu