BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janczyk-Strzała Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Budżetowanie jako narzędzie zarządzania kosztami uczelni niepublicznych w świetle wyników badań
Budgeting as a Tool of Costs Management in Non-Public Higher Education Institutions (Heis) in View of the Research Results
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 164-172, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Keyword
Budżetowanie, Zarządzanie, Szkoły niepubliczne, Szkolnictwo wyższe
Budgeting, Management, Private school, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł prezentuje teoretyczne rozważania dotyczące procesu budżetowania oraz wyniki badań dotyczących stosowania budżetowania przez uczelnie niepubliczne. Jego celem jest prezentacja wybranych aspektów budżetowania w kontekście zarządzania kosztami uczelni niepublicznej, a w szczególności określenie na ile uczelnie niepubliczne korzystają z opisywanych w artykule narzędzi. Przedstawiony został pewien uniwersalny schemat budżetowania, który może służyć za wskazówkę możliwą do zastosowanie w konkretnej uczelni, po uprzednim dostosowaniu do jej specyfiki. Zagadnienie to zilustrowano również wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w uczelniach niepublicznych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

This article aims to present selected aspects of costs budgeting in the context of management of non-public higher education institutions (HEIs). A universal scheme of budgeting has been presented which can serve as a clue to a possible designed application, adapted to the needs and abilities of non-public HEIs. Budgeting system can in fact increase the efficiency of the management and help build a competitive advantage. This issue is also ilustrated by the results of empirical research conducted among private universities in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony R., Govindarajan V., 2007, Management Control Systems, McGraw-Hill, Boston, MA.
 2. Ćwiąkała-Małys A., 2007, Próba tworzenia budżetu kosztów w państwowej szkole wyższej, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3/4, Wrocław.
 3. Drury C., 1996, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Goliszewski J., 1991, Controlling operacyjny, Przegląd Organizacji, nr 7.
 5. GUS, 2000, Szkoły wyższe i ich finanse w 1999 r., Warszawa.
 6. Janczyk-Strzała E., 2013, Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 7. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A., 2010, Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Muhlemann A., 1997, Zarządzanie: produkcja i usługi, PWN, Warszawa.
 9. Myddelton D., 1996, Rachunkowość i decyzje finansowe, PWN, Warszawa.
 10. Nowy leksykon PWN, 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Schermerhorn J.R., 2008, Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Niedbała B., 2003, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Steinman H., Schreyögg G., 1992, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 14. Śliwczyński B., 2007, Planowanie logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 15. Trocki M., Grucza B. (red.), 2007, Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
 16. Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.
 17. Webb A., 2008, Wartość wypracowana w praktyce, PROED, Warszawa.
 18. Wnuczak P., 2011, Proces budżetowania w niepublicznej szkole wyższej, [w:] J. Dworak, J. Jaworski (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 14/2011, CeDeWu, Warszawa.
 19. Zarzecki D., 2003, Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu