BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dancák Pavol
Title
Wioski Dziecięce SOS mają już 60 lat
SOS Children Villages - Sixtieth Birthday
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 160-171, tab., bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Opieka socjalna, Dzieci, Pomoc społeczna, Historia
Social services, Children, Social assistance, History
Company
Wioski Dziecięce SOS,
Gmeiner Hermann
Abstract
Od powstania pierwszej Wioski Dziecięcej SOS minęło 60 lat. Pomimo wielu przeciwników idea sama się obroniła i nadal się rozwija. Nikt jednak w momencie powstania pierwszej Wioski, myślę, że i sam twórca nie przypuszczał, że idea tego rodzaju opieki nad dzieckiem tak rozprzestrzeni się na świecie. Do dziś idea nic nie straciła na wartości. Wielka liczba ludzi dobrej woli podtrzymuje ideę Hermanna Gmeinera i bierze odpowiedzialność za los dzieci osieroconych i opuszczonych.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gmeinner H., Die SOS Kinderdȍrfer, Innsbruck 1995
  2. Kowalski W., Wioski Dziecięce SOS w świecie i w Polsce 1949-1999, Kraśnik 1999
  3. Kowalski W. Z dziejów rozwoju SOS Kinderdorf International po drugiej wojnie światowej, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Lublin 1999, Nr 17
  4. Kowalski W., Wioski Dziecięce SOS maja już 50 lat, "Familijant" 2001, Nr 2-3, warszawa 2001
  5. Kowalski W., Zmiany w funkcjonowaniu Wiosek Dziecięcych SOS, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", 2006, nr 6.
  6. Kowalski W., Organizacje pozarządowe w polityce społecznej państwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pomocy społecznej w województwie lubelskim, w: Praca socjalna, red. Czarnecki P., Lublin 2008.
  7. P. Czarnecki, Współczesne problemy dotyczące początku i końca życia ludzkiego w kontekście etyki zawodu pracownika socjalnego. Studium z pracy socjalnej, IF-Drukarnia, Lublin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu