BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Birčák Ján (Prešovská univerzita v Prešove), Šebeň Vladimír (Prešovská univerzita v Prešove)
Title
Učiteľ fyziky- realita a mýty
Teacher of Physics - myths and reality
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 33-37, bibliogr. 4 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Jakość kadry nauczycielskiej, Nauczanie, Metody nauczania, Fizyka
Quality of the teaching staff, Teaching, Teaching method, Physics
Note
summ.
Abstract
Authors in the article discuss the specific issues of teaching physics. They focus on special problems the teachers have to face and solve when teaching physics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Birčak, J. 2012.O fyzike ako o rozpravke.Bratislava: Univerzita Komenskeho. ISBN 978-80-223-3228-6.
  2. Csataryova, M. 2010.Pidgotovka majbutnovo včiteľa do vikladaniaastronomii v školi z vikoristaniam technologij navčania. In: Naukovyj visnik Užgorodskovo universitetu, Seria Pedagogika -Sociaľna robota, Vipusk 18. Užgorod.
  3. Šebeňova, I. 2009.Aktivizacia poznavacej činnosti žiakov s podporou multimedialnych prezentacii.In: Education and technics : international science conference. Pedagogicka fakulta, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre. ISBN 978-80-8094-520-6.
  4. Šterbakova, K. 2007.Rozširovanie edukačnych kompetencii pedagogickych pracovnikov. In: Zbornik z medzinarodnej konferencie Ako sa učitelia učia? FHPVPU Prešov. ISBN978-80-8045-493-7.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu