BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolobáč Marcel (Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach, Slovakia)
Title
Voľný pohyb pracovníkov v Európskej únii
Free Movement of Workers in the European Union
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 61-72, bibliogr. 6 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Swoboda przepływu pracowników w UE, Międzynarodowy rynek pracy, Poszukiwanie pracy, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Free movement of workers in the EU, International labour market, Job search, Judgments of the European Court of Justice
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Free movement of workers is one of the most important fundamental right, which results from the membership in the European Union. This right includes in particular : the right to apply for the offers of employment in the other EU states; the right of free movement for the purposes of seeking work; the right of residence; the right to stay in the other EU state after the termination of labour contract. According to European Union law, mention rights belongs not just to employees, who are the citizens of the European Union, but in limited range also to their family members. The exemptions to the right of free movement are rather limited. The aim of the presented contribution is to describe the essence of the right of free movement of workers in the European Union mainly in the light of the relevant judicial decisions of the Court of Justice of the European Union. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barancova, H.: Europske pracovne pravo. Flexibilita a bezpečnosť pre21. storočie. Bratislava: Sprint dva, 2010
  2. Barancova, H. et al.: Pracovne pravo v europskej perspektive.Plzeň: Aleš Čeněk, 2009
  3. Čorba, J.: Obchodovanie s bielym masom? Pravne aspekty zmluvnych vzťahov pri prestupoch športovcov. Pravo a obchodovanie. Zbornik z vedeckej konferencie doktorandov konanej 7.6.2007 v Košiciach. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach, 2007.
  4. Gabriš, T.: Športove pravo. Bratislava: Eurokodex, 2011, s. 234.
  5. Jančo, M.m Mokra, L., Siman, M.: Uznavanie odbornych kvalifikacii migrantov z tretich štatov v Slovenskej republike. Bratislava : EUROIURIS - Europske pravne centrum, o. z., 2009.
  6. Tichy, A., Arnold, R., Svoboda, P., Zemanek, J., Kral, R.: Evropske pravo. 3. vydani. Praha : C. H. Beck, 2006
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu