BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lukšík Ivan, Marková Dagmara
Title
Postojové mikrodiskurzy o sexuálnej výchove u budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Attitudive Microdiscourses about Sexual Education of Coming Social Workers
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 295-323, tab., wykr., bibliogr. 2 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Płeć, Pomoc społeczna, Wyniki badań, Edukacja młodzieży, Potrzeby człowieka, Seksualność
Gender, Social assistance, Research results, Youth education, Human needs, Sexuality
Note
summ.
Abstract
We present in this article our research results, which indicate numerous persisting prepossessions, myths, and stereotypes in sexuality area of coming social workers. We mention on requirement to analyze microdiscourses about sexuality between professionals in coadjutant professions field, whereas their activity can conduce to better, healthy and autonomous attendance of sexuality with clients, or in contrast they can support and secure many prepossessions and stereotypes in this area. In this article we accentuate value and position of sexual education in social worker education. We mention that sexual education at Slovak Universities is insufficient (even in social worker training) and consequently we encourage to enforcing realization of systematic and complex sexual education.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. MARKOVÁ, D. 2007. Heterosexizmus a rodina. In: VAŠŤATKOVÁ, J. - LOUKOTOVÁ, V. (Ed.). Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti : Sborník příspevků z I. ročníku konference konané dne 2. dubna 2007 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 189- 198. (CDROM). ISBN 978-80-244-1665-6.
  2. MARKOVÁ, D. - LUKŠÍK, I. 2009. Aký by mal byť obsah sexuálnej výchovy pre študentov a študentky sociálnej práce? In: 17. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : Pardubice 2009. Brno: Tribun EU, 2009, p. 83-91. ISBN 978-80- 7399-835-6.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu