BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ďurkovský Peter
Title
Rozvod a nerozlučnosť manželstva. Otázky teológie a politiky
Divorce and the Inseparability of Marriage. Questions of Theology and Politics
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 333-338, bibliogr. 23 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Państwo, Społeczna nauka Kościoła, Rozwody, Teologia
State, Church's social doctrine, Divorces, Theology
Note
summ.
Abstract
Well-known words "What God united, man dont decompose" are order. Controversy with this order is not possible. The question is: what God united really. Social patology as object of God is not acceptable for nobody.. What is deception in cathechism - it is not sure.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ANGELIS, B.d.: Tajemstvi partnerstvi. Praha: TALPRESS, 1995. ISBN 80-85609-63-0
 2. BARTOŠEK, M.: Dejiny řimskeho prava ve třech fazich jeho vyvoje. Praha: 1988.
 3. CIBULKA, Ľ. a kol.: Vybrane kapitoly z dejin a občianskej nauky. Bratislava: Vydavateľske oddelenie Pravnickej fakulty univerzity Komenskeho, 1999. ISBN 80-7160- 122-5
 4. DEMJANČUKOVA, D.: Teorie a dějiny naboženstvi. Dobra Voda u Pelhřimova.: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-43-0
 5. DUNOVSKY, J. - Dytrych, Z. - Matejček, Z.: Tyrane, zneuživane a zanedbavane ditě. Praha: 1995, In: Ondrejkovič, P. a kol.: Socialna patologia. Bratislava: 2000. ISBN 80-244-0616-3
 6. ĎURKOVSKY, P.: Kulty a sekty - pokrok a regres. Pisomna časť k dizertačnej skuške v odbore doktorandskeho študia 3.1.14 Socialna praca. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity, 2009.
 7. ĎURKOVSKY, P.: Pater familias a pravne postavenie manželky a deti v rimskej rodine. Diplomova praca. Banska Bystrica: Pravnicka fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008.
 8. ĎURKOVSKY, P:: Prava dieťaťa, ich uplatňovanie a možnosti zlepšenia sučasnej situacie legislativou. Banska Bystrica: Pravnicka fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009.
 9. ĎURKOVSKY, P.: Posobenie kultov a siekt v sučasnej spoločnosti a jeho dopad na socialnu pracu. Rigorozna praca. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity, 2008.
 10. ĎURKOVSKY, P.: Vyskyt socialnopatologickych javov u deti a mladeže ako dosledok tyrania, zanedbavania a zneuživania v rodine. Diplomova praca. Banska Bystrica: Pedagogicka fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007.
 11. FATTORI, A.: Pribehy Stareho zakona. Bratislava: Ikar, ISBN 80-7118-016-5
 12. FROMM, E.: Anatomie lidske destruktivity. Praha: 1997. ISBN 80-7106-232-4
 13. FROMM, E.: Strach ze svobody. Praha: NAŠE VOJSKO, 1993. ISBN 80-206-25-9
 14. FROMM, E.: Umenie milovať. Bratislava: Obzor, 1966. 65 - 062 - 66
 15. GETTING, P.: Večny rebel. In: PLUS 7 DNI. Čislo 24. Bratislava: SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, 10. jun 2010. ISSN 1210-2040 EV 255/08
 16. JUNG, C. G.: Analyticka psychologie. Jeji teorie a praxe. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0418-1
 17. PECK, M. S.: Dale nevyšlapanou cestou. Olomouc: Votobia, 1994. ISBN 80-85885-12- 3
 18. PUŠKAROVA, M.: Mudry starec. Bratislava: SOFA, 1997. ISBN 80-85752-31-X
 19. REBRO, K.: Rimske pravo sukromne. Bratislava: Obzor, 1980.
 20. Svate pismo Noveho zakona podľa vydania Slovenskeho ustavu svateho Cyrila a Metoda v Rime, 1995
 21. ZAMAROVSKY, V.: Dejiny pisane Rimom. Bratislava: Mlade leta, 1988. 066-140-88
 22. zakon č. 36/2005 Z. z. :zakon o rodine v platnom zneni
 23. zakon č. 300/2005 Z. z. v zneni zakona č. 650/2005 Z. z.: trestny zakon v platnom zneni
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu