BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borawska Anna
Title
Odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej
Responsibility in Conducting Business Activities
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 321-329, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Odpowiedzialność, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Responsibility, Enterprise responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki odpowiedzialności w biznesie z naciskiem na konieczność aktywnego nią kierowania. W pierwszej części zaprezentowane zostało podejście do odpowiedzialności przedsiębiorstwa w odniesieniu do jej trzech poziomów. W kolejnej ukazano sfery odpowiedzialności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na zakończenie przedstawione zostały korzyści z bycia odpowiedzialnym w biznesie.(fragment tekstu)

Economy may not be governed by its own laws. Managers must feel obliged to act according to the binding ethical norms. The ethics of business requires that entrepreneurs observe the rules of moral, honest and loyal conduct with respect to the natural environment, their employees, customers, the market environment, and also that they are responsible for the decisions they make. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filozofia egzystencjalna, red. L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965.
  2. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, COM (2001)366 final, Brussels 2001.
  3. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
  4. Freeman E. R., Liedtka J.: Corporate Social Responsibility: A Critical Approach, "Business Horizons", July-August, 1991.
  5. Podsiad A., Więckowski Z.: Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983.
  6. Pratley P.: Etyka w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska 1998.
  7. Schwab K.: Społeczne sumienie biznesu, "Newsweek" z 29.12.2002.
  8. http://www.wasteconcern.org/projects.html (04.05.2010).
  9. http://www.unesco.org/courier/2000_03/uk/dossier/txt02.htm (04.05.2010).
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu