BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Wiesław
Title
Agresja w szkole
Aggression at school
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 373-383, tab.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Młodzież, Agresja, Przemoc, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Youth, Aggression, Abuse, Primary education, Post-primary education
Note
summ.
Abstract
The term "aggression" has many meanings. As a dictionary entry, it means aggressive, brutal behaviour towards somebody or something, also strong, negative emotions such as hatred, anger, evoking such behavoiur. The presented article shows the results of research on this phenomenon in secondary schools(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Dubisz (red), Uniwersalny słownik języka polskiego, PAN, Warszawa 2000r s, 27
 2. T. Pilch (red), Encyklopedia XXIw, tom I s, 39
 3. J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole (w) Pedagogika tom 2 Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red) PWN 2003 s, 271.
 4. G. Miłkowska - Olejniczak, Agresja (w) Encyklopedia XXIw (red) T. Pilch, Warszawa 2003 s, 45
 5. Z. Kwieciński, Dynamika funkcjonowania szkoły, T G. Miłkowska - Olejniczak, Agresja (w) Encyklopedia XXIw (red) T. Pilch, Warszawa 2003 s, 45
 6. Z. Kwieciński, Dynamika funkcjonowania szkoły, Toruń 1995
 7. M. Dąbrowska Bąk, Przemoc w szkole. Analiza wychowania operacyjnego, Poznań 1995
 8. A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1981
 9. A. Kiszka, Agresja wśrod uczniow szkoły podstawowej. Praca magisterska WSEI, Lublin 2009
 10. J. Domańska, Zjawiska agresji wśród uczniów klas starszych Szkół Podstawowych w Lubartowie. Praca magisterska WSEI, Lublin 2009
 11. M. Filipowska, Agresja i przemoc wśród dziewcząt we współczesnym gimnazjum. Praca magisterska WSEI, Lublin 2009
 12. A. Kowalczyk, Agresja w opinii młodzieży gimnazjalnej. Praca magisterska WSEI, Lublin 2009
 13. I. Krawczyńska, Zjawisko przemocy i agresji wśrod uczniow gimnazjum na terenie wschodniej Polski, Praca magisterska, WSEI, Lublin 2009
 14. D. Przybysz, Przejawy i formy agresji w szkole gimnazjalnej w zrożnicowanych środowiskach zamieszkania, WSEI, Lublin 2009
 15. E. Ziołkowska, Zjawisko agresji wśrod uczniow szkoł gimnazjalnych, Praca magisterska, WSEI, Lublin 2009
 16. A. Kowalczyk, Agresja w opinii młodzieży gimnazjalnej, Praca magisterska, WSEI. Lublin 2009
 17. M. Filipowska, Agresja i przemoc wśród dziewcząt we współczesnym gimnazjum, Praca magisterska, WSEI, Lublin 2009
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu