BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šebeňová Iveta
Title
Treść dotycząca spotkań dla dziedziny przyrodoznawczej, artystycznej i technicznej działalności koła zainteresowań
Content of Leisure Time Activity Meetings in the Area of Natural Sciences, Arts and Crafts
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 385-388, bibliogr. 5 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Młodzież, Dzieci, Czas wolny, Wychowanie
Youth, Children, Leisure time, Parenting
Note
summ.
Abstract
The author of the paper states several topics for meetings in the area of natural sciences, arts ad crafts. It points towards the importance of respecting the age of the participants in these leisure time courses and the creation of interesting subjects to be topics for such meetings.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ŠEBEŇ, Vladimir. 2009. Praca s talentovanou mladežou vo fyzike v Prešovskom kraji. In Zbornik prispevkov z medzinarodnej konferencie 50 let Fyzikalni olympiady 50 let peče o talenty. Hradec Kralove : Pedagogicka fakulta Univerzity Hradec Kralove, MAFY Hradec Kralove 2009, s. 135-143. ISBN 80-86148-97-1.
  2. ŠTERBAKOVA, Katarina. 2010. Elementarne pokusy ako jedna z foriem predprimarneho vzdelavania. In Perceptualno-motoricke učenie sa v predprimarnej edukacii v kontexte sučasnej kurikularnej reformy. Prešov: PU PF, SV OMEP, 2010. s. 114-123. ISBN 978-80-555-0208-3.
  3. ILKOVIČ, Sergej. 2008. Support of extra-curricular activities by using the information technology. In Zbirnyk naukovych prac : častyna 2. - Umaň : Umaňskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet imeni Pavla Tyčyny, 2008. ISBN 978-966-2113-36-5. s. 174-180.
  4. ŠEBEŇOVA, Iveta. 2010. Formalne a neformalne vzdelavanie s pracovnotechnickym obsahom. In Technicke vzdelavanie ako sučasť všeobecneho vzdelavania. Banska Bystrica : Fakulta prirodnych vied UMB, 2010. s. 392-397. ISBN 978-80-557- 0071-7.
  5. SEDLAKOVA, Alena. 2010. Prostriedky vytvarneho umenia vo voľnočasovom vzdelavani a metodika vybranych vytvarnych postupov. Prešov : Pedagogicka fakulta PU, 2010. 122 s. ISBN 978-80-555-0238-0.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu