BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowicz Edward L.
Title
Praca terapeutyczna z wychowanką i jej rodziną w warunkach zakładu poprawczego
Therapeutic Work with the Ward and her Family in the Conditions of a Correction House
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 441-444
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Rodzina, Pomoc społeczna, Resocjalizacja, Młodzież
Family, Social assistance, Resocialization, Youth
Note
summ.
Company
zakład poprawczy w Warszawie-Falenicy
Abstract
Placówki resocjalizujące młodzież niedostosowaną społecznie nie stwarzają najlepszych warunków do prowadzenia działalności terapeutycznej, poprzez swoją izolacyjność, ogólną niechęć i brak wiary kadry pedagogicznej w skuteczność tego rodzaju działalności. Mimo to w wielu zakładach poprawczych podejmowane są próby wprowadzania psychoterapii do praktyki resocjalizacyjnej. W zakładzie poprawczym dla dziewcząt w Warszawie-Falenicy szerokie spektrum oddziaływań terapeutycznych stosuje się od kilkunastu lat(fragment tekstu)

Socially maladjusted youth poses a threat both to themselves and to society. A preventory measure that is often employed is placing such youth in social re-adaptation institutions such as youth sociotherapy centre, a foster-care centre or a prevention house. The assumption of resocialization work with this kind of youth is sociotherapy, group therapy or individual therapy. Bearing in mind that demoralised youth most often comes from disfunctional or pathological family, one should at the same time undertake systematic work with the family of the ward. My article presents only a general overwiev of my therapeutic programme which is used in the Shelter and Preventory House in Falenica(original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu