BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żurakowska Małgorzata
Title
Formy realizacji radiowej - gatunki w radiu publicznym
Forms of Radio Production - Genres in Public Radio
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 445-469, tab.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Programy radiowe, Radiofonia, Dziennikarstwo
Radio auditions, Radio broadcasting, Journalism
Company
Rozgłośnia Polskiego Radia
Abstract
Ogromny obszar terra incognita rozpościera się tuż za pilnie strzeżonymi drzwiami jednostek powołanych specjalnie do gromadzenia i przechowywania zbiorów. Niestety, dostęp do nich mają jedynie nieliczni. Jak wiele czeka tam na badaczy możliwości analiz, porównań, jak wiele audycji, o których pamięć zatarł czas, a które należałoby wydobyć na światło dzienne....Zenon Kosidowski w pracy Artystyczne słuchowiska radiowe, w 1928 roku, napisał : [...] przedmiot, którym się zajmuję [...] stanowi ugór prawie zupełnie leżący odłogiem1, co prawda słowa te dotyczyły słuchowisk, niemniej można znaleźć ich zastosowanie również do materii, z którą przyszło mi się zmierzyć.... Niniejsze rozważania są przyczynkiem do badań zawartości taśmotek rozgłośni publicznych. Obiektem zainteresowań była zawartość dziesięciu z siedemnastu archiwów Rozgłośni Polskiego Radia, umiejscowionych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Z. Kosidowski, Artystyczne słuchowiska radiowe, Poznań 1928, s .32
 2. M. Balowski, Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny. Gatunki mowy i ich ewolucja, t.1.
 3. M. Wojtak Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 16.
 4. Z. Lipiński, Dziennikarstwo radiowe, [w:] Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. K. Kąkolewski, PWN, Warszawa 1964, s. 189.
 5. Radiowy gatunek feature. Przekazy i opinie opr. H. Żebrowska s. 161
 6. S. Jędrzejewski, Radio renesans. Od monopolu do konkurencji, Warszawa 1997, s. 121
 7. 70 lat Polskiego Radia, red. B. Gorak-Czerska, S. Jędrzejewski, Warszawa 1995, s. 83.
 8. M.J.Kwiatkowski, Narodziny Polskiego Radia, Warszawa 1972
 9. E.Pleszkun - Olejniczak, Słuchowiska Polskiego Radia w okresie piętnastolecia 1925-1939, Łodź 2000, s.14.
 10. E. Dąbrowska, Teksty w ruchu.Powroty baroku w polskiej poezji wspołczesnej, Opole 2001
 11. Z. Kosidowski, Artystyczne słuchowiska radiowe, Poznań 1928, s. 32
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu