BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dancák Pavol
Title
P. Czarnecki, Historia filozofii, Difin, Warszawa 2011
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 493-496
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Historia filozofii
History of philosophy
Note
recenzja książki
Abstract
Recenzowana publikacja z pewnością nie należy do podręczników napisanych w taki, a nie inny sposób z uwagi na aktualną potrzebę rynkową. Już pobieżne przejrzenie tekstu wskazuje, że filozofia - tak jak została przedstawiona w podręczniku - jest wprawdzie pewnym sposobem myślenia o pewnych problemach, jednak dla Autora problemy te są przede wszystkim problemami człowieka. Praca Autora pokazuje, jak bardzo sposób przekazania wiedzy o filozofii zależy wyznawanej przez autora podręcznika koncepcji filozofii. W przypadku Historii filozofii chodzi zresztą nie tyle o samą koncepcję, bowiem często zdarza się, że autorzy podręczników przyjmują określoną koncepcję filozofii (oraz koncepcję podręcznika filozofii) po to, aby napisać podręcznik właśnie w oparciu o tego rodzaju "podręcznikową", stworzoną specjalnie na użytek dydaktyczny koncepcję- chodzi przede wszystkim o opowiedzenie się za jednym z dwóch zasadniczych sposób patrzenia na rzeczywistość: za perspektywą przyrodniczą bądź za perspektywą humanistyczną.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu