BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Penc Józef (Politechnika Łódzka)
Title
Zarządzanie w zmieniającym się otoczeniu
Management in Changing Environment
Source
Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 1, s. 7-24, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie, Otoczenie organizacji, Zarządzanie zmianami
Management, Organisation environment, Change management
Note
summ.
Abstract
Każda organizacja, nie mająca statusu chronionego monopolu, aby przetrwać i rozwijać się w zmieniającym się otoczeniu swego działania, musi przystosować własną zmienność do jego zmienności i służyć różnym elementom struktury. Jest ona bowiem wpisana w kontekst tych elementów, które tworzą jej otoczenie i który nieuchronnie zmierza do integracji. Otoczenie to, jak wiadomo, podlega procesowi stałego zaburzenia, czyli jednoczesnej niepewności i złożoności. Ponadto staje się ono mniej hojne, a bardziej restrykcyjne, co sprawia, że jego ewolucja ma dla organizacji większe znaczenie niż reguły jej wewnętrznego działania. Dlatego też nowoczesna organizacja nie może tylko odtwarzać swoich kontaktów z otoczeniem, lecz musi je tworzyć, a nie kontynuować przeszłości i generować nowatorskie rozwiązania. Najlepsza jest taka organizacja, która zmienia się odpowiednio do potrzeb rynku i w określonym stopniu je kreuje, tworząc spójną strategię działania, w ramach ograniczeń, jakie wyznacza jej otoczenie. Taka organizacja poszukuje okazji i systematycznie bada obszary własnych szans w otoczeniu. (fragment tekstu)

Today, the enterprises are crucially dependent on a coincidence of norms, values, expectations and challenges of the environment. This environment becomes more and more demanding and restrictive. It keeps expanding (in a globalization process) and changing continuously what makes the enterprises exist with an impression of insecurity, tangibility and difficulties. In such environment the enterprises can keep themselves and prosper only on condition they quickly adapt to changes in its conditions and shape constantly their activity using an imagination and flexibility. They have to grow sensitive of their environment on one hand, and on the other - try to suit themselves and its structures to lessen by feedback an influence of disorders occurring in the environment and to enhance every opportunity that its variability offers. Such environment makes a process of management difficult and complex. Therefore, if managers are to be efficient and effectual in management related to the close future, they need to acquire a practical skill to cope with management of changes. They have to learn the changes, properly identify their needs and nature and analyze and introduce them expertly on the base of their knowledge, experience and common sense. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baker M.J., Rozwój i wprowadzanie na rynek dóbr inwestycyjnych, [w:] Thomas M.J. (red.), Podręcznik marketingu, PWN, Warszawa 1998.
 2. Beer M., Nohria N., Kombinacja twardej i łagodnej filozofii zmian, "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 7.
 3. Bratnicki M., Przełamywanie oporów. Jak kształtować przebieg zmian organizacyjnych, "Personel" 1996, nr 4.
 4. Bratnicki M., Przełamywanie oporów. Jak kształtować przebieg zmian organizacyjnych, "Personel" 1996, nr 5.
 5. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 6. Day G.S., Market Driven Strategy, Free Press, New York 1990.
 7. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 8. Hutt M.D., Speh Th.W., Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 1997.
 9. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 10. Kozielecki J., Motywacja hubrystyczna - krótka rozprawa o nienasyceniu, "Problemy" 1987, nr 8.
 11. Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, PWN, Warszawa 1998.
 12. Kożuch B., Zarządzanie. Podstawowe zasady i funkcje, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 13. Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
 14. Mikołajczyk Z., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 3.
 15. Mruk H., Konflikty towarzyszące wprowadzaniu marketingu w przedsiębiorstwie, "Marketing i Rynek" 1995, nr 2.
 16. Mruk H., Konflikty towarzyszące wprowadzaniu marketingu w przedsiębiorstwie, "Marketing i Rynek" 1995, nr 3.
 17. Nizard G., Metamorfoza przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 18. Penc J., Leksykon biznesu, AW "Placet", Warszawa 1997.
 19. Penc J., Orientacja marketingowa w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 4.
 20. Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo "Medium", Warszawa 2000.
 21. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 22. Seyle H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1977.
 23. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 24. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 25. Sull D.N., Why Good Companies Go Bad, "Harvard Business Review" 1999, nr 4.
 26. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999.
 27. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu